Konference, semináře

Konference Hydroizolace

TOPWET, s. r. o., pořádá ve dnech 4.–5. 12. 2018 v hotelu Galant v Mikulově (Mlýnská 2) mezinárodní konferenci Hydroizolace. Program konference bude rozčleněn do dvou hlavních tematických oborů: aydroizolace mostů, tunelů a jiných inženýrských staveb a technologie související a hydroizolace a související technologie pozemních a průmyslových staveb.

Součástí programu budou také workshopy významných výrobců a dodavatelů hydroizolačních materiálů a kompletních technologií a tradičně i neformální výměna zkušeností účastníků konference z řad investorů, projektantů, zhotovitelů, jakož i pracovníků vysokých škol, zkušebních ústavů a dalších odborných pracovišť. 

Témata a cíle
Hydroizolace mostů, tunelů a dalších inženýrských staveb
● Současný stav přípravy a výstavby mostů na dálnicích, silnicích a železnicích
● Novinky v legislativě, technických a technologických předpisech
● Materiálové a technologické novinky v oboru
● Materiálové a technologické novinky v oborech příbuzných
● Významné stavby se zajímavým řešením hydroizolačních souvrství
Hydroizolace pozemních a průmyslových staveb
● Hydroizolace spodní stavby a technologických objektů
● Hydroizolace a střešní pláště plochých střech a technologie související
● Materiálové a technologické novinky v oboru
● Problematika projekce, přípravy, rozpočtování a kvality v oboru
● Významné stavby se zajímavým řešením hydroizolačních souvrství

Podrobné informace najdete na www.konferencehydroizolace.cz.
mi podle podkladů pořadatele