Konference, semináře

Konference Historické budovy a jejich nízká energetická náročnost 2014

Společnost AZ Promo pořádá 17.–18. června 2014 konferenci Historické budovy a jejich nízká energetická náročnost 2014. Místem konání je hala A Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7-Holešovice. Záštitu nad konferencí převzala Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj, a Státní fond životního prostředí.

Cílem konference je sbližovat stanoviska a přístupy státní památkové péče a specialistů energetické náročnosti a tepelné ochrany budov. Hledají se koncepční, technologická, konstrukční a materiálová řešení snižující efektivně energetickou náročnost budov, respektující památkovou a tepelnou ochranu historických budov. Akce navazuje na konference Tepelná ochrana historických budov v letech 2005, 2006 a 2010.
Konference je zaměřena na:
• Možnosti využití dotačních programů, např. Nová Zelená úsporám, Operační programy životního prostředí, Nový panel, pro vhodné úpravy historických budov;
• Materiálové, konstrukční a technické možnosti energeticky účinných úprav historických budov respektujících zásady památkové péče, včetně příkladů z praxe;
• Zpracování energetických dokumentů pro historické budovy (průkazy ENB, energetické posudky a energetické audity);
• Inovativní přístupy při překonávání mezioborových bariér při úpravách historických budov.
 
Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.
Program a informace o přihlášení najdete na webu společnosti AZ Promo.

wd