Konference, semináře

Konference Dřevostavby v praxi popáté

Ve dnech 3.–4. listopadu 2011 se bude v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem konat již  pátý ročník konference Dřevostavby v praxi. Akce je určena pro odborníky z projekčních a realizačních firem, kteří se specializují na výstavbu dřevostaveb.
Nosným tématem akce bude požární problematika dřevostaveb. Příspěvky přednesou odborníci z odboru prevence Generálního ředitelství HZS ČR, Komory Požární ochrany nebo z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava.
Problematika požární bezpečnosti staveb bude probrána z pohledu právních předpisů, norem, chyb v požárněbezpečnostních řešeních projektů; prostor bude věnován prokázování požárněbezpečnostních vlastností stavby při kolaudaci a při předávání do užívání i legislativě z pohledu připravovaných změn v právní úpravě požární ochrany, systému jednotných dokladů ke kolaudaci stavby a prokázání požární odolnosti konstrukcí podle Eurokódu.
Další technická témata z oblasti nových stavebních konstrukcí, zateplování, problémových míst napojování parotěsných zábran, lepení, spojování, výsledků výzkumu sledování vlhkosti dřeva zabudovaného v konstrukcích dřevostaveb budou diskutována vždy se zaměřením na praxi, zkušenosti, správné a chybné postupy, návody k řešení při výstavbě dřevostaveb.
Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 kreditní body).
Účastnický poplatek činí 1400 Kč a zahrnuje i občerstvení a ubytování. Uzávěrka přihlášek bude dne 19. 10. 2011. 
Leták ke konferenci je ke stažení zde.
 
Kontakt
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Rigips
Počernická 272/96
Praha 10
Tel. 296 411 777
 
tisková zpráva