Konference, semináře

Konference Dozorování 2020

Dne 27. února 2020 se v hotelu Voroněž Brno (Křížkovského 458/47) uskuteční 3. ročník konference Dozorování. Konference se zaměřuje na dopravní stavby  a jejím hlavním tématem je tentokrát investorské projektové řízení a správa zakázky. 

Konference je určena především pro konzultanty – technické dozory, investory – referenty, kteří mají na starost veřejné zakázky pro TDI a správu zakázek, a to jak pro zakázky Ředitelství silnic a dálnic, tak pro zakázky krajské nebo městské. V rámci programu bude prostor pro diskusi o investorském projektovém řízení dopravních staveb obecně, o změnách přístupu správy staveb, o nutnosti a prospěšnosti standardizace oboru a v neposlední řadě i o nezbytnosti modernizace, ať již jde o digitalizaci nebo automatizaci procesů a činností. To vše jsou trendy pro nadcházející roky.

Podrobný program a další informace najdete na http://konferencedozorovani.cz. Konferenci pořádá SEKURKON, s. r. o.

mi s využitím podkladů pořadatele