Konference, semináře

Konference Defekty budov 2021

Letos již potřinácté se 18. listopadu 2021 v Českých Budějovicích bude konat konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků. Konference se zaměřuje především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a staveb. Letošní ročník bude specificky opět zaměřen na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb. Po roční odmlce se znovu objeví problematika digitalizace ve stavebnictví. Zazní odborné přednášky, které byly připraveny na loňský rok a z důvodu pandemické situace nezazněly.

Přednášející a názvy příspěvků:
plk. Ing. Milan Brabec
HZS České Budějovice
Téma: Novinky v oblasti PBS.

Ing. Petr Matyáš
předseda czBIM a buildingSMART Česká republika
Téma: BIM.

Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
Metrostav, a.s.
Téma: BIM v praxi

Ing. Ivan Misar, Ph.D.
A.W.A.L.
Téma: Nedestruktivní měření a detekce vlhkosti v konstrukci impedančními vlhkoměry

Ing. Zdeněk Borecký
SFS intec s.r.o.,
Téma: Detekce vlhkosti pomocí systému HUM-ID

Ing. Jiří Rozsypal
RNTK expertní kancelář s.r.o.
Téma: Lokalizace netěsností pod napětím

Ing. Jan Klečka
Metrostav, a.s.
Téma: Termodiagnostika staveb

Ing. Simone Horáková
Check. Land s.r.o. – TELINK, spol. s.r.o.
Téma: Data z výšky (Využití dronů k termodiagnostice)

Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Oddělení diagnostiky a konzervace památek, Mobilní diagnostika dřevěných konstrukcí.
Téma: Diagnostika dřevěných konstrukcí

Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., přednáší: Jiří Všohájek
Atelier DEK, Stavebniny DEK a.s.
Téma: Vzduchotěsnost bytu s železobetonovými obvodovými stěnami

Ing. Robert Šinkner, MBA, Ing. Ivan Tureček
TKP geo
Téma: Měření deformací

Ing. Jan Fořt, Ph.D.
VSTE České Budějovice
Téma: Vlhkost a plísně: výzva pro vývoj materiálů / Inovativní materiály pro moderaci vlhkosti a zamezení růstu plísní v interiéru.

Konference Defekty budov 2021

Konference představuje možnost prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví v úzké návaznosti na digitalizaci, SMART a GREEN technologie (BIM, digitální dvojče, energetická a environmentální efektivnost, udržitelnost, …). Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům šetrným k životnímu prostředí.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu, Konstrukce a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.

Hlavní program konference zaměřený na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb v návaznosti na digitalizaci ve stavebnictví bude členěn do 3 tematických bloků:
– Statika a dynamika budov.
– Stavební materiály.
– Navrhování budov.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština. Jednotlivé konferenční příspěvky budou dostupné na stránkách konference. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách konference: db.vstecb.cz

podle podkladů pořadatele