Konference, semináře

Konference Defekty budov 2013 byla zrušena!

Konference Defekty budov, která se měla uskutečnit 21. 11. na VŠTE v Českých Budějkovicích, se letos konat nebude. Na základě jednání s odborným garantem Ing. Romanem Šubrtem se výbor konference usnesl, že konání konference se ruší. Ing. Roman Šubrt již není zaměstnancem VŠTE, a proto nechce být garantem konference.
Informaci nám poskytl organizační a vědecký výbor konference.

wd