Konference, semináře

Konference Betonové vozovky 2016

Dne 22. září se hotelu Aquapalace v Čestlicích (Pražská 137) uskuteční 6. konference Betonové vozovky, která představí účastníkům aktuální trendy ve využití betonových technologií pro silně zatížené komunikace.

Na konferenci vystoupí deset zahraničních a osm českých přednášejících, kteří se ve svých příspěvcích budou věnovat praktickým zkušenostem s realizací betonových vozovek u nás i v zahraničí a novým technologiím a pracovním postupům.
Pro svoje vlastnosti se betonové vozovky používají zejména pro silně zatížené komunikace, na rozdíl od asfaltových vozovek se totiž vyznačují vysokou odolností vůči deformacím, navíc jsou nehořlavé, a proto představují ideální řešení pro vozovky v tunelech. Důležitou, z hlediska bezpečnosti a ekologie však ještě nedoceněnou vlastností je fakt, že nepohlcují, ale odrážejí světlo a sluneční paprsky. Na tyto výhody cementobetonového krytu opětovně upozornili ve své přednášce odborníci z Rakouska. Světlý povrch cementobetonového krytu a vysoká odolnost vůči zatížení přispívají rozhodujícím způsobem k bezpečnosti silničního provozu i ke snižování povrchové teploty pozemních komunikací a tím ke zlepšení životního prostředí ve městech.
Téměř 250 účastníků konference si mimoto vyslechne v šesti odborných blocích příspěvky týkající se
– rozsáhlé rekonstrukce betonových ploch na letišti Václava Havla v Praze,
– použití betonových vozovek nejen na dálnicích; využití světlého povrchu krytu ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke snížení povrchové teplot a tedy ke zlepšení životních podmínek ve městech,
– použití betonových vozovek pro ekonomicky výhodné betonové silnice nižších tříd ve venkovských oblastech,
– PPP projektů pro betonové vozovky,
– modernizace dálnice D1 z hlediska projektování, zkušeností z provádění při stavbě s návrhem na řešení problémů,
– návrhu řešení možných poruch stávajícího způsobu provedení styku cementobetonového krytu s krytem z asfaltových hutněných vrstev na základě teoretického rozboru podélných změn krytu vlivem teploty a vlhkosti,
– předcházení poruch způsobených alkalicko-křemičitou reakcí v betonu identifikací potenciálně nebezpečného kameniva a možného vývoje této problematiky z hlediska materiálů do betonu,
– dosavadních výsledků protismykových vlastností na površích cementobetonových krytů s obnaženým kamenivem v ČR,
– nástinu optimálního řešení hlučnosti cementobetonových krytů v zahraničí.

Odbornými garanty 6. konference Betonové vozovky jsou Svaz výrobců cementu ČR, Dálniční stavby Praha, a. s., Skanska, a. s., Metrostav, a. s., a EUROVIA CS, a.,s. Realizátorem konference je Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.
Další informace najdete zde.
tisková zpráva pořadatele