Konference, semináře

Konference Advances in Fire & Safety Engineering a Teplo – oheň – materiály

Katedra protipožární ochrany Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvoleně pořádá ve dnech 22.–23. října 4. ročník konference Advances in Fire & Safety Engineering a zároveň i 3. ročník mezinárodní sympózium Teplo – oheň – materiály.

Až do 8. 10. je možné na akci přihlásit svůj odborný příspěvek. Další informace a registrační formulář najdete zde.

Rámcový program
23. 10. 2015
9.00 – otvorenie Advances in Fire & Safety Engineering (B3)
9.30–12.00 – plenárne prednášky
12.00–13.30 – obed
13.30 – otvorenie Teplo – Oheň – Materiály (B3)
13.30–15.00 plenárne prednášky
15.00–16.00 sponzorské prednášky
19.00 recepcia

24. 10. 2015
9.00 – prednášky AFSE 2015 (B1), TOM 2015 (B2)
12.00–13.30 – obed
13.30–15.00 – II. ročník sprievodnej akcie: Vybrané aplikácie moderných analytických metód v požiarnom inžinierstve (B2)
15.00–16.00 – seminár k ukončeniu projektu KEGA 002STU-4/2013.

mi podle podkladů pořadatele

ohen2 74354