Konference, semináře

Konference a festival reSITE 2015: Sdílené město

Ve dnech 18.–19. června 2015 se ve Foru Karlín (Pernerova 53, Praha 8) koná čtvrtý ročník konference reSITE, největší konference ve střední Evropě o zlepšování kvality života ve městech díky lepšímu plánování, architektuře a správě. Tématem konference doprovázené workshopy, výstavami a diskusemi bude Sdílené město. Do konce února je možné přihlásit se na konferenci za zvýhodněné vstupné.

Témata konference
Sdílené město
Sdílená ekonomika se právě nyní vynořuje jako znovuobjevená síla, která díky spolupráci vrací silnou ekonomickou i organizační roli jednotlivcům. Sdílení bydlení, kanceláří nebo automobilů nám umožňuje efektivněji a ekonomičtěji využívat cenné zdroje, mezi které patří především omezený městský prostor. Současně však nabízí i nové možnosti pro spolupráci, posilování sounáležitosti a tvorbu nových partnerství. Vstřícnost pro osobní iniciativu, otevírání dat a nové informační technologie zahájily revoluci ve způsobu, jak sdílíme naše myšlenky, jak vzájemně komunikujeme a jak slaďujeme naše činnosti v prostoru a čase, a to nejen v zájmu vyšší odolnosti systému vůči okamžitým hrozbám, ale především v zájmu vyšší kvality každodenního života všech obyvatel.

Otevřená data
Zaměříme se na nové formy občanských a městských platforem sdílení, na zpřístupňování veřejných dat o městě v zájmu lepší organizace a propojení lidí, na technologické nástroje, které umožňují zjednodušit, zpřístupnit a zefektivnit městskou správu, sdílet komunikační, datová i administrativní řešení napříč městem, ale i mezi jednotlivými městy. Na reSITE 2015 chceme představit a diskutovat cesty využití technologií transparentním způsobem tak, aby z nich města a jejich obyvatelé mohli těžit spravedlivým dílem a přitom vysoce inovativním způsobem. Otevřená data jsou ve světě diskutována a využívána již léta, ve střední a východní Evropě však půjde o první diskusi, jak otevírat přístup k datům v zájmu zlepšení života ve městech.

Další informace najdete na www.resite.cz nebo na FB profilu konference.
mi podle podkladů pořadatele