Konference, semináře

Jednodenní seminář Jak nechybovat při zadávání veřejných zakázek

Sekurkon pořádá dne 22. 1. 2013 jednodenní konzultační seminář pro dodavatele, zájemce a uchazeče Jak nechybovat při účasti v zadáváním řízení a podání žádostí a nabídek, zásadní změny v tzv. „velké novele" ZVZ a nových prováděcích vyhl. MMR k ZVZ. Seminář se koná v hotelu Čechie, U Sluncové 618, 186 00 Praha 8.
Cíl konzultačního semináře
Komplexní seznámení s vybranými ustanoveními tzv. „velké novely" zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné od 1. 4. 2012 a čtyřmi prováděcími vyhl. MMR č. 133, č. 230, č. 231 a č. 232/2012 Sb., účinnými od 1. 9. 2012, vztahujícími se k postavení dodavatele v rámci zadávacího řízení, a to na příkladech ze současné aplikační praxe. Je určen osobám, které se pracovně u dodavatele (zájemce a uchazeče) zabývají komplexní administrativní, organizační a právní přípravou jak žádosti o účast a nabídky, tak i vlastní realizací účasti dodavatele v některém z druhů zadávacího řízení.
Lektor: JUDr. Vladimír Tögel – advokát, který se problematikou zadávání veřejných zakázek zabývá od samého počátku účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., tj. od 1. 1. 1995 jako právník na Ministerstvu obrany ČR. Je držitelem Osvědčení Ministerstva pro místní rozvoj na problematiku zadávání veřejných zakázek a koncesního řízení.
Více informací a přihlášku najdete zde
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA.
mi podle podkladů pořadatele