Konference, semináře

INFOden ke komunálním dotacím solárních zařízení

Liga ekologických alternativ pořádá 19. září od 10.30 hodin
v pražském ekocentru Toulcův dvůr INFOden ke
komunálním dotacím solárních zařízení a dalších systémů
využívajících obnovitelné zdroje energie
.

Program:
Karel Merhaut, LEA: Význam komunálních
podpor OZE jako jazýčku na vahách při rozhodování občana –
investora, příklady v ČR i zahraničí;
• Zástupce města, kde komunální dotace již fungují: Program
podpory instalací OZE v letech 2006–2008;
• Zástupce města, kde komunální dotace již fungují: Zkušenosti
s prosazováním a využitím programu;
• CITYplan Praha: Souvislosti komunálních podpor
a místních energetických koncepcí a přesvědčivost
argumentace ve prospěch OZE;
• Diskuse, dotazy;
• Jiří Dvořák, LEA: Perspektivy škály komunálních impulsů pro
rozvoj solární energetiky v kontextu inspirativních příkladů
z ČR i zahraničí.
 

V předsálí: bezplatné služby energetického poradce k přípravě,
výběru, montáži a obsluze termických i fotovoltaických
zařízení.