Konference, semináře

Francouzští architekti budou představovat proměny současných měst

Celoroční cyklus přednášek francouzských architektů a urbanistů na téma Metamorfózy města začne dnes večer v Městské knihovně. David Trottin z francouzského atelieru Périphériques Architectes bude mluvit o roli architektury v utváření města.
Jeho vystoupení bude mít název Katalyzátor. Trottin vnímá architekturu jako katalyzátor životních podmínek ve městě.
Další setkání se bude konat 13. května, kdy ve Francouzském institutu vystoupí Christian Devillers s přednáškou na téma udržitelného rozvoje měst. Udržitelný rozvoj, který byl po určitou dobu vnímán pouze v souvislosti s malými soběstačnými soubory, Devillers se svým studiem vztahuje k celému městu a území. Potřeba udržitelného rozvoje žádá transformaci urbanistických přístupů, postupů a samotných městských plánů.
Přednášky budou tlumočeny do češtiny, jejich program je na webu pořadatele www.kruh.info. Cyklus pořádá občanské sdružení Kruh, které se architektuře věnuje od roku 2001. Pořádá veřejné akce a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře, snaží se zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě širším vrstvám veřejnosti.
Kruh již uspořádal více než sto přednášek významných i začínajících českých a zahraničních architektů a teoretiků architektury nebo dva filmové festivaly o architektuře. Je také iniciátorem celorepublikového festivalu Den architektury.

zpráva ČTK