Konference, semináře

Exkurze Green Walk – Green Talk: AMAZON – BREEAM EXCELLENT

Česká rada pro šetrné budovy pořádá 30. 8. 2016 exkurzi do logistického centra firmy Amazon v Dobrovízi (U Trati 216). Objekt získal certifikaci BREEAM EXCELLENT se skóre 76,8 %, což je nejen nejlepší výsledek ze všech postavených budov pro společnost Amazon, ale dokonce i ze všech průmyslových budov v České republice.

Po budově návštěvníky provede Karel Taschner ze společnosti Amazon Logistic Prague a představí jednotlivé prvky a technické parametry budovy:
● rekuperaci tepla,
● osvětlení LED se senzory,
● inteligentní systém řízení budov (BMS),
● minimální spotřebu vody a systém detekce úniků vody,
● plynové vytápění s nízkými emisemi NOX,
● použití materiálů s omezením těkavých organických látek,
● zvýšenou izolaci stěn a střechy a těsnost budovy,
● úsporné vybavení gastroprovozu včetně chladicích zařízení,

V rámci exkurze bude představen pracovní proces (příjem a odbavení zásilek) a stavebně-technologický koncept budovy: jaké úsporné/šetrné technologie, materiály a inovativní principy jsou zde uplatněny, a to i vzhledem k certifikaci BREEAM EXCELLENT.
Další informace a registrační formulář najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele