Konference, semináře

Druhé Fórum expertů Centra pasivního domu

Centrum pasivního domu pořádá dne 26. 5. 2014 od 9 do 14 hodin druhé fórum expertů, tentokrát věnované zakládání pasivního domu. Seminář se koná v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6).
 
Cílem moderovaného setkání odborníků je rozebrat do detailů konkrétní konstrukční problémy z praxe stavby pasivních domů.
 
Hlavní oblasti zájmu aktuálního fóra
● Použití, možnosti a zásady založení pasivních domů se základovou deskou na tepelné izolaci;
● Možnosti vyloučení tepelného mostu v patě zdiva u klasického založení na pásech;
● Porovnání ekonomiky řešení, a které řešení je pro konkrétní případ nejvhodnější;
● Zásady umístění hydroizolace a její ochrana;
● Nutnost úpravy terénu, podkladní vrstvy a potřebná drenáž;
● Zkušenosti s prováděním základové desky na izolaci a nutná kontrola.
 
Účastníci Fóra mají možnost prodiskutovat konkrétní problematický detail ze svého projektu – stačí polat tip nejpozději do 18. 5. moderátorovi Fóra Juraji Hazuchovi (juraj.hazucha@pasivnidomy.cz, předmět zprávy: FÓRUM EXPERTŮ 26. 5.).
 
Účast na fóru potvrdili Aleš Brotánek a Martin Konečný (CPD, Václav Šenbauer (Recifa), Michaela Hubertová (Lias Vintířov), Jan Doležel (Cemex).
 
Další informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele