Konference, semináře

Co přinesla konference Izolace 2023?

Po dvou rozpačitých covidových letech proběhla letošní konference Izolace 2023 opět v plném lesku. Zcela zaplněný přednáškový sál ve čtvrtek 9. února 2023 byl dokladem přitažlivého a vysoce aktuálního tématu, kterým byla Soběstačnost díky střechám. Odbornost obsahu za předsednickým stolem garantovali doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., z ČVUT Praha, Ing. Lubomír Keim, CSc., jako předseda TNK 65 – Izolace staveb, Ing. Jan Plachý, PhD., z VŠTE České Budějovice a pánové Ing. Ivan Misar, PhD., a Ing. Marcel Pelech za pořádající Expertní a projektovou kancelář A.W.A.L., s.r.o.

Vegetační střechy

Dopolední blok byl věnován vegetačním střechám, které z hlediska projednávaného tématu pomáhají mimo jiné zadržovat vodu nebo snižovat okolní teplotu, což znamená menší nároky na chlazení. Posluchače do této problematiky uvedl Ing. Lubomír Keim, CSc., se svým příspěvkem na téma související legislativy. Konkrétněji pak navázala Ing. Jitka Dostalová a vysvětlila přítomným, jak mohou zelené střechy přispět k soběstačnosti. Další příspěvek byl předzvěstí odpoledního bloku přednášek, věnovaných fotovoltaice na střechách. Ing. Pavel Dostal se v něm věnoval synergii zelené střechy a fotovoltaiky.

Statistiku přínosů vegetačních přednesl Ing. Peter Juráš, PhD., a vycházel přitom z experimentálních měření. Na rozdíl od něj se Ing. Roman Vomlel věnoval ryze praktickým záležitostem, a to provádění dilatací ve vegetačních střechách. Nechyběly ani informace o spolehlivosti hydroizolace ve vegetačních střechách ve vystoupení Ing. Petra Kapičky. Dopolední blok uzavírala přednáška o unikátních deskách Stered, s jejichž pomocí ze vybudovat energeticky aktivní zelenou střechu s fotovoltaikou. Posluchače s ní seznámil Ing. Pavel Schudich.

Fotovoltaika na střechách

Po polední přestávce bylo na programu se zájmem očekávané téma fotovoltaiky na střechách. Tento fenomén prožívá obrovský boom a v nastalé hysterii investoři i realizační firmy málo vnímají nároky střešních konstrukcí, kam jsou FVE instalovány. Na tento problém a jeho řešení se obsah konference zaměřil. Úvod do problematiky patřil Blerandu Osmanimu, na kterého navázal Petr Matoušek, aby pohovořil o fotovoltaice na památkových objektech. Naproti tomu se Ing. Jan Vychytil věnoval bezpečnému a stabilnímu podkladu pod FVE systémy. Jak FVE kotvit na povlakové hydroizolace zase přítomným objasnil Josef Frodl. Ucelenost problematiky doplnil Ing. Lukáš Smolík, když připomenul důležitost správného rozmístění záchytných systémů na střeše s FVE.

Další dvě vystoupení zástupců segmentu tepelných izolací (Rockwool a Puren), připomenuly podmínku nehořlavosti střech s instalovanou FVE. Posledním příspěvkem k tématu fotovoltaiky byla přednáška Ing. arch. Aleše Vobejdy na téma bezpečného kotvení systémů k subtilním plechovým krytinám.

Zpestřením odborného programu bylo závěrečné vystoupení cechmistra Ivana Dvořáka, který představil novou vlajku Cechu KPT ČR a příběh jejího vzniku.

V průběhu dne nechyběl ani tradiční prostor pro ceremoniály, při kterých byl předán Řád zlatého hořáku Ing. Aleně Georgiadisové a vyhlášeny výsledky mezinárodní studentské soutěže na téma střechy – Memoriálu Antonína Fajkoše.
Závěrem patří velké poděkování firmám, které pořádání konference podpořily a bez jejichž přispění by organizace podobné akce nebyla možná. Byly to firmy AXTER CZ, s.r.o., FRODL GROUP, s.r.o., MDM Slovakia, s.r.o., ROCKWOOL, a.s., TOPWET, s.r.o., LINDAB Sales CZ, s.r.o., PITTSBURGH CORNING ČR, s.r.o., PUREN, s.r.o., a PREFA Aluminiumproduke, s.r.o.

Mediálními partnery byly tituly a weby Izolace.cz, Střechy-Fasády-Izolace, Konstrukce, TZB-info.cz, ESB, Materiály pro stavbu, ASB a Stavebnictví & Interiér.

Součástí konference je elektronický sborník přednášek, přístupný na webu Izolace.cz (pro neúčastníky konference na vyžádání).

Konference Izolace 2023Konference Izolace 2023Konference Izolace 2023

podle podkladů pořadatele