Konference, semináře

Chystá se druhá konference České komory lehkých obvodových plášťů

Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČKLOP)
pořádá dne 19. 5. 2009 druhý ročník
Národní konference lehkých obvodových plášťů. Akce
se koná v Clarion Congres Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 od
9 h.

ČKLOP byla založena v červnu 2007. U jejího
vzniku byly významné firmy z řad výrobců prosklených plášťů,
oken a dveří a jejich dodavatelů. V současné době má
ČKLOP dvacet pět řádných členů, devět přidružených členů a dva
čestné členy. Dlouhodobým záměrem ČKLOP je podpora kvality výrobků
a vysoké odborné úrovně dodavatelů lehkých obvodových plášťů.
Komora spolupracuje s nejlepšími českými i zahraničními
odborníky a zároveň sleduje úroveň navrhování a provádění
konstrukcí členy ČKLOP. Spolupráce se týká i zajišťování
opatření pro zvyšování jakosti, informovanost členů v oblasti
právních předpisů, technických norem a novinek
v oboru.
Konference je jednou z forem, jak informovat architekty
a projektanty o technologiích, výrobcích
a materiálech pro realizace moderních staveb, ale také širokou
odbornou veřejnost např. o pravidlech výběrových řízení
a kontrolách kvality dodávek. Loňský 1. ročník byl
zaměřen na oblasti tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti
a dále na informace o povinnostech, které se týkají
posuzování shody výrobků, včetně těch, které mají být uváděny na
trh s označením CE. Letos jsou stěžejním tématem
úspory energií a zvyšování energetické
účinnosti
, a to správnou volbou systému pro výrobu
fasády a jejích jednotlivých prvků, projektovým řešením fasády
i celého objektu, způsobem vytápění a větrání
a vhodným zabudováním otvorových výplní.
Program
* Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., ČVUT, Fakulta stavební,
katedra konstrukcí pozemních staveb,
Poruchy a rekonstrukce prosklených obalových konstrukcí +
případová studie;
* Doc. Ing. Václav Hájek, CSc., ČVUT, Fakulta stavební,
katedra konstrukcí pozemních staveb,
Nová norma – Okna a dveře ve stavebnictví – Technické
požadavky a Požadavky na zabudování;
* Ing. Jiří Sobola, TZÚS v Praze, s. p., ředitel,
Současný stav legislativy EU pro stavebnictví se zaměřením na
energetickou účinnost;
* Plk. Bc. Ljubica Rážová, Hasičský záchranný sbor hl. m.
Prahy, odbor prevence,
Požární ochrana budov;
* Ing. Roman Zahradnický, TPF, s. r. o.,
Projektování a příprava staveb – konkrétní příklady
z praxe;
* Karsten Langner, Schüco Osteuropa,
Jak energii šetřit a získat – nová fasádní konstrukce
Schüco E2 (E-kvadrát);
* Patrick Van Damme, Reynaers Belgie,
Istambul Canyon – od návrhu architekta po úspěšnou
realizaci.
 
Přihlásit se můžete prostřednictví MD communications,
s. r. o., nejpozději
15. 4. 2009, a to e-mailem na
adresu konference@mdcom.cz
nebo faxem na číslo +420 595 136 375. Formulář
přihlášky a další informace najdete na www.cklop.cz/konference-2009.
Lenka Kolínová, Zdenka Bláhová