Konference, semináře

CADfórum 2018

Ve dnech 12.–13. září 2018 se v hotelu Hotel Avanti (Střední 61, Brno) uskuteční 15. ročník konference CADfórum. Přinese možnost výměny praktických zkušeností mezi uživateli řešení pro počítačové navrhování ve strojírenství a výrobním průmyslu, ve stavebnictví a využívání BIM technologií.

Konferenci pořádají firmy CAD Studio a Autodesk. Dvoudenní akce nabídne přednášky a workshopy nad aktuálními tématy, cílenými na efektivní využívání moderních softwarových řešení v praxi. Diskuse budou zaměřeny na téma, kde všude mohou moderní CAD technologie přispět k opětovnému rozvoji českého průmyslu a stavebnictví. Prostor dostanou i hardwarové a softwarové novinky a ukázky řešení konkrétních úkolů při práci s CAD/CAM/CAE, s PDM a BIM systémy, při kterých se vám budou věnovat odborníci z řad partnerů konference.

Program prvního dne bude zaměřen na strojírenství, druhý den se pak bude věhovat stavebnictví. Oba dny budou ukončeny diskusí u kulatého stolu.

Podrobné informace a přihlášku najdete zde.

mi s využitím podkladů pořadatele