Konference, semináře

CADfórum 2017 – CAD/CAM, PDM a BIM řešení v praxi

Ve dnech 20.–21. září 2017 se v hotelu Avanti (Střední 61, Brno) uskuteční 14. ročník konference CADfórum, zaměřené na řešení pro počítačové navrhování ve strojírenství a výrobním průmyslu, ve stavebnictví a využívání BIM technologií. Je pořádána firmami CAD Studio a Autodesk.

Letošní ročník konference je zaměřen na oblast digitálního prototypování ve strojírenství a BIM ve stavebnictví. Dvoudenní akce nabídne přednášky, workshopy a školení nad aktuálními tématy, cílenými na efektivní využívání moderních softwarových řešení v praxi. Prostor dostanou i hardwarové a softwarové novinky a ukázky řešení konkrétních úkolů při práci s CAD/CAM/CAE, s PDM a BIM systémy.

První den konference se bude věnovat strojírenství, druhý pak stavebnictví a BIM. Náplní dopoledního program budou přednášky, odpoledne pak budou probíhat specializované workshopy.

Podrobné informace a přihlášku najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele