Konference, semináře

BIM Hybridní konference

Druhý ročník konference proběhne v PVA EXPO PRAHA v Letňanech dne 21. 9. 2022. Konference navazuje na úspěšný první ročník konference BIM, která se věnovala především projektům BIM v resortu dopravy. Druhý ročník bude věnován spolupráci mezi projekčními a stavebními firmami, rozhraní a komunikaci v projektech BIM.

V prvním panelu účastníci získají aktuální informace o možnostech efektivní spolupráce ve společných datových prostředích mezi projektantem a zhotovitelem stavby v procesu tvorby a odsouhlasení realizační projektové dokumentace. Navazující panel bude věnován implementaci nástrojů spolupráce mezi všemi účastníky projektů, výběru a způsobu zavedení nástrojů umožňujících spolupráci napříč všemi účastníky stavebních projektů.

Předposlední panel konference bude věnován reálným zkušenostem ze stavební praxe, současným podmínkám pro efektivní využívání metody BIM a z nich plynoucím nejistotám, přínosům a hrozbám pro projektanta a zhotovitele stavby.

V závěrečném panelu budeme hledat shodu v praxi konkrétních společností v oblasti efektivní spolupráce mezi projektantem a zhotovitelem stavby, implementace nástrojů spolupráce a při řešení problematických momentů v průběhu projektování a výstavby.

Více na konferencebim.cz

podle podkladů pořadatele