Konference, semináře

Betonářské dny 2014

Ve dnech 26. a 27. listopadu se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové (Eliščino nábřeží 375) uskuteční 21. ročník Betonářských dnů. 

Betonářské dny jsou tradičně průřezovou konferencí, která přináší přehled vývoje oboru za uplynulý rok. Program probíhá paralelně ve dvou sálech a dopňuje ho také rozsáhlá sekce posterů a také výstava Beton 2014, na níž se prezentují výrobci a dodavatelé technologií a výrobků pro betonové stavitelství.
Pořadatel konference, Česká betonářská společnost, opět nabízí přednášejícím zařazení anglických verzí příspěvků ze sborníku do prestižního recenzovaného vědeckého časopisu zařazeného v databázi Thomson Reuters (SCOPUS).

Tematické sekce
● Vyzvané přednášky
● Výzkum a technologie
● Modelování a navrhování
● Budovy
● Mosty
● Tunely a další realizace
● Normy a předpisy

V sekci vyzvaných přednášek vystoupí
● Ing. Radomír Pukl, CSc.: Konstrukce z vláknobetonu – radosti a starosti,
● Dr. Hans Grassl: Most Nuttlar – nejvyšší most v Severním Porýní-Vestfálsku,
● Prof. Francesco Biasoli: Staré a nové betonové konstrukce v Turíně,
● Ing. Petr Koukolík (za kolektiv autorů): Výstavba první lávky z UHPC v ČR.

Podrobné informace, vč. detailního programu a přihlášky, najdete na www.cbsbeton.eu.
mi