Konference, semináře

Betonářská exkurze – Výstavba Trojského mostu v Praze

Česká betonářská společnost pořádá v úterý 28. srpna 2012 exkurzi na stavbu nového Trojského mostu v Praze.

Trojský most je součástí souboru staveb Městského okruhu v Praze v úseku Myslbekova–Pelc-Tyrolka. Objekt je navržen jako sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy.

Hybridní ocelová konstrukce hlavního pole mostu o rozpětí 200,4 m se vyznačuje velmi plochým ocelovým obloukem se vzepětím přibližně 1/10 rozpětí s nízkým komorovým průřezem. Oblouk doplňují ocelobetonová spřažená předpjatá táhla umístěná z větší části nad úrovní desky mostu. Závěsy oblouku jsou šikmé z ocelových tyčí. Podélně i příčně předepnutá deska mostu je relativně tenká a je vyztužena předpjatými příčníky.

Pro výběr vhodné varianty výstavby byla stanovena kritéria s důrazem na proveditelnost, bezpečnost a hospodárnost postupu výstavby. To vše za předpokladu splnění vysokých požadavků na kvalitu všech částí díla.

 

Program

1. Přednáška: Postup výstavby – realizační tým společnosti Metrostav, a. s., divize 2 a 5.

2. Exkurze na staveniště

 

Exkurze bude organizována pro dvě skupiny účastníků – od 15 a 15.45 h. Sraz účastníků bude v Partyzánské ulici v Praze 7 u stanice tramvají č. 14 a 17 Nádraží Holešovice směrem z centra. Účast je pro přihlášené účastníky zdarma. Celkový počet účastníků je omezen na 40 osob.

Letáček a přihlášku najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele