Konference, semináře

Betonářská exkurze: nové tunely Povážský Chlmec, Ovčiarsko a Žilina

Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s., pořádá ve spolupráci s Českou betonářskou společností ve dnech 18. až 20. června 2015 odbornou exkurzi na Slovensko. Na programu této třídenní exkurze bude návštěva staveb tří tunelů: Povážský Chlmec, Ovčiarsko a Žilina.

Odborný program zahrnuje exkurze na stavbu tunelů Povážský Chlmec, Ovčiarsko a Žilina. Na každé exkurzi dostanou účastníci nejprve informace o probíhající stavbě a potom se uskuteční prohlídka tunelů. V pátek večer proběhne společné posezení, kde budou moci účastníci diskutovat o výstavbě tunelů ve Slovenské republice.
Formulář přihlášky najdete zde. Přihlášku zašlete emailem do sekretariátu CzTA (email: pruskova@ita-aites.cz) nejpozději do pátku 5. června 2015. 

Kontakt
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
CzTA ITA-AITES, z. s.
Dělnická 12
170 00 Praha 7
tel. 702 062 610
www.ita-aites.cz
mi podle podkladů pořadatele