Informace výrobců, Konference, semináře

Baumit akademie v novém a také pro mladé

Vzdělávací program Baumit Akademie, jehož koncepce spatřila světlo světa v roce 2009, prochází s otevřením moderního Kompetenčního centra v Brandýse nad Labem významnou proměnou.

Přirozeným vývojem jednoho ze směrů tohoto vzdělávacího programu je plynulé nahrazení každoročně pořádaných velkých krajských konferencí v celé ČR konceptem průběžného celoročního vzdělávání formou úzce zaměřených přednášek pro konkrétní danou cílovou skupinu zájemců o školení. A právě poloha a možnosti Kompetenčního centra Baumit nedaleko Prahy nabízí pro tento koncept cíleného a průběžného odborného vzdělávání členů ČKAIT a ČKA doslova ideální podmínky.

„V principu budou úzce zaměřené přednášky více reflektovat potřeby jednotlivých cílových skupin, tedy architektů, projektantů, zpracovatelů a další odborné veřejnosti. Odborný obsah Baumit Akademie nabídneme nově i mladé studující generaci,“ zmiňuje důvody k postupné proměně vzdělávacího programu Ing. arch. Karel Kladívko, creative design manager společnosti Baumit. Vedle veřejných seminářů umožňuje tento nový koncept možnost sestavení odborného semináře na míru vybrané cílové skupině posluchačů.

Baumit akademie

Právě pro takto úzce zvolené cílové skupiny byl určen jeden z úvodních seminářů Baumit Akademie, věnující se moderní metodě projektování BIM a zdůraznění jejího přínosu v současném světě projektování stavebních objektů. „Moje část přednášky je vlastně takový průřez faktů, týkajících se vývoje a uplatňování metody projektování BIM v České republice. Součástí prezentace je také pohled do historie této metody, která tu mezi námi je již poměrně delší dobu, ale ke slovu se výrazněji dostává až nyní. Je to způsobeno mimo jiné také tím, že metoda BIM by se měla stát v koncepci jejího legislativního zavádění povinnou součástí v oblasti nadlimitních veřejných zakázek,“ zmínil k obsahu semináře Baumit Akademie Ing. arch. Rostislav Mareš ze společnosti BIM Technology s.r.o.

„Vlivem pandemie Covid-19 se nakonec termín povinného zavedení této metody do legislativy posunul na léto letošního roku, ale vzhledem množství informací pro uplatňování BIM při veřejných zakázkách si myslím, že právě tento seminář architektům či projektantům velmi pomůže. Osobně vnímám metodu BIM jako jedinou správnou cestu přinášející obrovské zkvalitnění stavební dokumentace, dále prostor pro zlepšení spolupráce při provádění stavby a zásadním způsobem mění informace pro následné používaní stavby.“

Nově se Baumit Akademie představuje také ve formátu Junior. Ten již začal nabízet atraktivní témata pro budoucí naděje českého stavitelství z řad žáků a studentů škol. V průběhu října totiž navštívili Kompetenční centrum Baumit v Brandýse nad Labem nejen studenti Střední průmyslové školy stavební v Liberci, ale ze stejného města se Baumit Akademie Junior zúčastnili také žáci základní školy.

Baumit akademie

„Reakce našich studentů na obsah odborné prezentace zaměstnanců společnosti Baumit byla skutečně velmi pozitivní. Do koncepce výuky náplň exkurze určitě zapadá, neboť ve třetím ročníku se probírá podle osnov tepelná technika a s tím související zateplovací systémy. Většina žáků byla z těch, kteří se zajímají o obor stavebnictví. Měli tedy příležitost se některé informace dozvědět o něco dříve, než se o tom doslechnou při standardní výuce. Hodně se nám líbila jak praktická ukázka, tak zejména možnost nácviku, jak zateplit stěnu pomocí virtuální reality. Velmi mě potěšila také aktivita studentů v diskusní části nad odbornými tématy,“ potvrdila přínos Baumit Akademie Junior pro studenty Ing. Alena Kračmarová z liberecké SPŠ Stavební.

Vhodně přizpůsoben byl obsah semináře Baumit Akademie Junior také pro nejmladší účastníky, což potvrdila i Jana Paštová z liberecké základní školy: „Exkurze byla úžasná a žákům se moc líbila. Musím říci, že byla na nejlepší úrovni ze všech našich dosud absolvovaných exkurzí s našimi žáky. Osobně jsem přesvědčena, že některým žákům může takový program pomoci při vybírání vhodné střední školy pro další studium.“

Více informací o vzdělávacím programu Baumit Akademie a seznamu přednášek určených pro širokou veřejnost naleznete na www.baumit-akademie.cz.

podle podkladů společnosti Baumit