Konference, semináře

Audiovizuální záznamy konference Nová Zelená úsporám v roce 2015

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP), Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) připravila odbornou konferenci k problematice programu Nová Zelená úsporám v roce 2015. Akce se konala v kongresovém centru Masarykovy koleje v Praze za účasti téměř 400 hostů. Audiovizuální záznamy jednotlivých příspěvků najdete níže.

1. Zahájení konference – Ing. Ivana Duchoňová

2. MŽP ČR – dotační tituly v programovacím období 2014–2020 – Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí ČR

3. Nová Zelená úsporám v roce 2015 – program a cíle – Mgr. Leo Steiner, náměstek Státního fondu životního prostředí ČR, ředitel sekce řízení Národních programů

4. Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách – Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra pro sekci stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu

5. Autorizovaní inženýři a technici – záruka odborné úrovně navrhování a provádění staveb – prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT

6. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových a stavební úpravy stávajících budov – Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., aut. ing., energetický specialista, člen Autorizační rady ČKAIT, člen Rady Asociace energetických auditorů

7. Pasivní rodinné domy a bytové domy v programu NZÚ – Ing. arch. Josef Smola, aut. arch., předseda Rady Centra pasivního domu

8. Využití tepelných čerpadel v programu NZÚ – Ing. Josef Slováček, předseda správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel

9. Zateplením fasády k úsporám – Ing. Karel Sedláček, Ph.D., Miloš Hutník, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Isover a Weber

10. Nové technické předpisy Cechu pro zateplování budov – Ing. Milan Machatka, CSc., předseda představenstva Cechu pro zateplování budov

11. Mikroorganismy na ETICS – Martin Hurta, BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., marketingový produktový manažer PCI

12. Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů – Ing. Zuzana Mauthauserová, Státní zdravotní ústav Praha, členka Rady společnosti pro techniku prostředí

13. Efektivní využití obnovitelných zdrojů energie v budovách – doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., vedoucí oddělení Energetické systémy budov UCEEB ČVUT, předseda Československé společnosti pro sluneční energii

14. Instalace solárního systému jako opatření ve všech podoblastech podpory NZÚ – Jiří Kalina, technik oddělení projektů Regulus, spol. s r. o.

15. Dotazy k dotačnímu programu Nová Zelená úsporám

wd podle podkladů ČKAIT