Konference, semináře

Akreditované semináře Studia Axis v 1. pololetí roku 2020

Studio Axis – Centrum vzdělávání ve stavebnictví pořádá akreditované semináře a konference na témata jako např. technický dozor stavebníka, stavební zákon po velké novele, pražské stavební předpisy po novele, požadavky na projektovou dokumentaci, řízení na stavebním úřadě, zakládání staveb, archeologický výzkum ve stavebnictví, obnova památek – sgrafito, poruchy vozovek, podzemní vody ve vodárenské praxi, školení pro stavbyvedoucí, zákon o státní památkové péči, požární bezpečnost staveb, zápisy do katastru nemovitostí, příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT aj.

Termín

Název semináře

14. 1.

Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT (Praha)

21. 1.

Technický dozor stavebníka (Praha)

28. 1.

Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby oprav (Praha)

11. 2.

Zakládání staveb (Praha)

25. 2.

Archeologický výzkum ve stavebnictví (Praha)

17.–18. 3.

Obnova památek 2020 – sgrafito (Praha)

1.–2. 4.

Podzemní vody ve vodárenské praxi 2020 (Rychnov nad Kněžnou)

16. 4.

Řízení na stavebním úřadě (Praha)

21. 4.

Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky (Praha)

28. 4.

Zápisy do katastru nemovitostí (Praha)

12. 5.

Pražské stavební předpisy (Praha)

19. 5.

Školení pro stavbyvedoucí – nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách (Praha)

21. 5.

Stavební zákon – velká novela (Praha)

26. 5.

Požární bezpečnost staveb a závady v projektech a realizacích (Praha)

28. 5.

Zákon o státní památkové péči (Praha)

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na www.studioaxis.cz.

wd