Konference, semináře

Akademie CZGBC Morava 2015

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) pořádá ve dnech 2.–4. 2. 2015 v prostorách Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně (Údolní 33) kurz v rámci Akademie CZGBC zaměřený na navrhování šetrných budov.

Program
● Navrhování šetrných budov
● Certifikace, oceňování a hodnota šetrných budov
● Zásadní změny v legislativě do roku 2020
● Obnovitelné zdroje pro budovy, BIM
● Případové studie, nové trendy, exkurze budov

Program je určen všem zájemcům o šetrné budovy a udržitelné stavebnictví z řad odborné i širší veřejnosti. Své si v něm najdou architekti, projektanti, stavební inženýři, investoři, zaměstnanci developerských a stavebních společností, konzultanti, projektanti a prodejci v oblasti TZB, facility manažeři, manažeři obchodních, servisních a dodavatelských firem, energetické podniky, výzkumné a poradenské společnosti, zaměstnanci státní správy nebo pedagogové.
Akademie je akreditována 2 body v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.

● Blok 1: Navrhování šetrných budov – MgA. Jan Brotánek, Dalibor Borák – Dobrý dům, Petr Ščurkevič – K4.
● Blok 2: Komplexní certifikace budov – František Macholda – EkoWATT.
● Blok 3: Závady a problémy šetrných staveb – prof. Ing. Josef Chybík, CSc. – VUT Brno.
● Blok 4: Exkurze do šetrné budovy Otevřená zahrada s SBTool s odborným výkladem – Ing. Vlastimil Rieger – VUT Brno.
● Blok 5: Zásadní změny v legislativě do roku 2020 – Petr Vogel – EkoWATT.
● Blok 6: Technické zařízení budov – trendy, novinky, příklady z praxe – VUT Brno, Daikin Airconditioning Central Europe.
● Blok 7: Obnovitelné zdroje energie v rámci budov – Tomáš Matuška (ČVUT), Ing. Marek Bláha (IVT Tepelná čerpadla)
● Blok 8: BIM I – Úvod, Aktuální situace, zadávání zakázek, praxe – Ing. Martin Černý, Ph.D., (Centre AdMaS/EGAR), Martin Úličný (TECHNICO Opava).
● Blok 9: BIM II – Standardy a legislativa – Štěpánka Tomanová, Walinger, s. r. o., a externí spolupracovnice ÚNMZ, Ing. Martin Černý, Ph.D., Centre AdMaS/EGAR.
● Blok 10: BIM III – BIM v projekční praxi – Martin Úličný – TECHNICO Opava
● Blok 11: BIM IV – BIM při přípravě, realizaci stavby, při správě a údržbě budov – Tomáš Minka – di5 architekti, Vladimír Svoboda – Interplan.

Další informace a přihlášku najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele