Konference, semináře

98. Betonářské odpoledne – Administrativní budova Trimaran v Praze na Pankráci

Česká betonářská společnost zve na 98. Betonářské odpoledne, jehož tématem bude administrativní budova Trimaran v Praze na Pankráci. Přednáška se koná 28. února 2018 od 17 hodin v posluchárně C 206 na Fakultě stavební ČVUT v Praza (Thákurova 7, Praha 6).

Nová administrativní budova Trimaran je situována v Praze 4 mezi ulicemi Milevská, Na Strži a Na Pankráci. Projekt je inspirován trimaranem, vodním plavidlem se třemi rovnoběžnými trupy. Budova má sedm nadzemních a čtyři podzemní podlaží a celkově se rozkládá na půdorysu o výměře cca 82×75 m. Jelikož se však tento půdorysný tvar nevměstnal na stavební parcelu investora, bylo nutné část budovy vyvěsit nad sousední objekt budovy City Empiria (bývalý Motokov) prostřednictvím soustavy tří trojic ocelových příhradových vazníků, které využívají předpínaná ocelová táhla. Ocelová konstrukce, která vynáší notnou část objektu, vytváří, řečeno s trochou nadsázky, největší „houpačku“ v České republice. Aby byl efekt houpačky kompletní, byly na druhou stranu ocelových vazníků zavěšeny čtyři podlaží vnitřní části objektu a uvnitř tak vznikl otevřený konferenční prostor o rozměrech 57×20 m.

Program
● Projekt a statické řešení budovy – Ing. Rostislav Mazáč, RECOC, spol. s r. o.
● Montáž a předpínání ocelobetonové konstrukce – Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a. s.

Další informace a přihlašovací formulář najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele