Konference, semináře

96. Betonářské odpoledne: Pražský tunel Blanka – zhodnocení a zkušenosti

Česká betonářská společnost zve na 96. Betonářské odpoledne, jehož tématem budou zkušenosti z výstavby a provozu pražského tunelu Blanka. Seminář se koná ve středu 7. června 2017 od 16 h v Galerii Masarykovy koleje ČVUT v Praze 6 (Thákurova 1).

Provoz v tunelovém komplexu Blanka v Praze byl zahájen 19. září 2015. Tato rozsáhlá stavba byla realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu a rozšířila již provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským o dalších cca 7 km a 5,5 km tunelů. Vznikl tak nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský automobilový tunel v Evropě. Současně vznikl i nejdelší souvislý ražený tunel na našem území – o délce 2,23 km. Tunelový komplex Blanka zahrnuje mezi křižovatkou Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu a křižovatkou Troja u nového trojského mostu přes Vltavu tři tunelové úseky: tunelový úsek Brusnický o délce 1,40 km, Dejvický o délce 1,00 km a úsek Bubenečský o délce 3,09 km. Tyto úseky na sebe plynule navazují v mimoúrovňových křižovatkách Prašný most a U Vorlíků. Takto rozsáhlá stavba měla samozřejmě množství nejen technických problémů, ale především množství variant využitých betonů a postupů jejich zpracování. Jak specifika projektu, realizace, tak i dosavadního provozu proto stojí za zhodnocení a předání zkušeností.

Program:
1. Základní informace o projektu – Ing. Pavel Šourek, SATRA, spol. s r. o.
2. Specifika realizace stavby – Ing. Jan Kvaš, MBA, Metrostav, a. s.
3. Zhodnocení zkušebního provozu – Ing. Pavel Šourek, SATRA, spol. s r. o.
4. Diskuse

Účast na semináři je bezplatná na základě registrace zde.

mi podle podkladů pořadatele