Konference, semináře

77. Betonářský úterek – Výstavba úseku V.A trasy pražského metra

Česká betonářská společnost zve na 77. Betonářský úterek, který se koná 14. 5. 2013 od 17 h v posluchárně C 210 na Fakultě stavební ČVUT v Praze-Dejvicích (Thákurova 7). Tématem bude tentokrát výstavba úseku V.A trasy pražského metra.
 
Záměrem prodlouženi trasy A pražského metra je zlepšení kvality dopravní obslužnosti v severozápadním sektoru Prahy. Vysoce kapacitní doprava metrem přinese snížení počtu autobusových linek v této oblasti města. Přesunutí konečné stanice z Dejvické blíže k okraji metropole zajistí napojení největší pražské nemocnice v Motole a přiblíží linku A k ruzyňskému letišti.
Na úseku, jehož stavba začala v prosinci 2009, budou čtyři nové stanice: jednolodní Bořislavka, jednolodní Nádraží Veleslavín, trojlodní Petřiny – všechny ražené metodou NRTM – a jednolodní Nemocnice Motol, která je hloubená. Celková délka úseku V.A je 6134 m m a tvoří ji dvoukolejné tunely (826 m), jednokolejné tunely (2x 4051) a staniční úseky (1332 m). Předpokládaná termín dokončení je v červnu 2014.
 
Program
● Výstavba úseku V.A metra z pohledu projektanta – Ing. Jiří Růžička, vedoucí projekčního střediska, METROPROJEKT Praha, a. s.;
● Realizace jednokolejných tunelů pomocí zeminových štítů – Ing. Petr Hybský, stavbyvedoucí, METROSTAV, a. s., divize 5;
● Výstavba trojlodní stanice Nádraží Veleslavín – Ing. Jan Panuška, vedoucí projektu, Subterra, a. s., Ing. Linda Vydrová, přípravář, METROSTAV, a. s.;
● Výstavba Metra V. A z pohledu zhotovitele – Ing. Jiří Junek, CSc., zástupce ředitele výstavby, METROSTAV, a. s., divize 8;
● Diskuse.
 
Účast je pro registrované zdarma. Letáček s přihláškou najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele