Konference, semináře

61. Betonářský úterek – Nové kolektory v Praze na Václavském náměstí

Česká betonářská společnost pořádá dne 18. října 2011 od 17 h v prostorách Fakulty stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6, posluchárna C 223) 61. Betonářský úterek, zaměřený tentokrát na výstavbu kolektorů pod Václavským náměstím.
S výstavbou kolektorů v hlavním městě Praze bylo započato v závěru 70. let 20. století. „Kolektor Václavské náměstí" je komplexem tří kolektorových tras (označených A, B a C) s jejich vzájemným propojením, napojením všech objektů přilehlé zástavby a napojením na další provozované kolektory v oblasti.
Trasa B – nová ražená trasa v chodníku na levé straně náměstí byla provedena technicky shodně s ostatními kolektory v přilehlých ulicích, na které je napojena (Kolektor Příkopy a Kolektor Vodičkova). Trasa C – kruhový vodovodní kanál z výstavby metra v 70. letech při pravé straně náměstí byl v rámci celého systému opraven na sloučený kolektor pro distribuční i tranzitní inženýrské sítě. Kolektor Václavské náměstí je logickým uzavřením a propojením obdobných provozovaných staveb v centru města, jež byly realizovány v průběhu minulých patnácti let.
 
Program:
● Problematika kolektorů na Václavském náměstí, Ing. František Dvořák, Ing. David Kupilík, projektanti – Ingutis, spol. s r. o.;
● Trasa B – postřehy z výstavby (nový kolektor), Ing. Jiří Patzák, technický náměstek – Subterra, a. s.;
● Trasa C – z kruhu na podkovu (úprava z vodovodního kanálu), Ing. Vladimír Sálus, stavbyvedoucí – Metrostav, a. s.
 
Letáček s přihláškou najdete zde. Počet účastníků je omezen na 80 osob.
mi podle podkladů pořadatele