Konference, semináře

60. Betonářský úterek – Nová budova Fakulty architektury ČVUT v Praze

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) pořádá dne 6. září 2011 od 17 h další Betonářský úterek, tentokrát věnovaný nové budově Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde se přednáška uskuteční (Praha 6, Thákurova 9, posluchárna GOČÁR, č. 155).

České vysoké učení technické (ČVUT) otevřelo novou budovu Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií v pražských Dejvicích dne 22. února 2011. Je tvarově jednoduchá a cíleně působí neokázale až skromně. Z exteriéru je nejvýraznější severovýchodní strana budovy, z níž v přízemí vystupují tři barevně odlišené a do země zapuštěné kvádry poslucháren. Interiéru dominují tři shora zasklená atria, materiálově převládají beton a sklo. Stavba s osmi nadzemními a třemi podzemními podlažími má užitnou plochu 33 340 m2 a stála cca 1,2 mld. Kč. Zhotovilo ji sdružení firem Metrostav, a. s., a VCES, a. s., za necelých 18 měsíců.
 
Program
● Návrh budovy – prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Ing. arch. Tomáš Koumar, Ing. arch. Tomáš Ehl – Šrámková architekti, s. r. o.;
● Tradiční technika pro tradiční architekturu – Ing. arch. Luděk Přenosil – VPÚ DECO PRAHA, a. s.;
● Realizace železobetonové konstrukce – Jan Kolek, Ing. Petr Benhák – Metrostav, a. s.;
● Diskuse;
● Prohlídka interiéru budovy Jan Kolek, Ing. Petr Benhák – Metrostav, a. s.
 
Pro přihlášené je účast zdarma. Počet účastníků je omezen na 180 osob.
Letáček s přihláškou najdete zde.
 
Kontakt
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Mgr. Jiří Vích
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel. 222 316 195, 222 316 173
Fax: 222 311 261
 
mi podle podkladů pořadatele