Konference, semináře

5. národní konference ČKLOP 29. 3. 2012 v Praze

Již 29. 3. 2012 proběhne v pražském hotelu Clarion 5. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů za účasti významných českých i zahraničních přednášejících. Konference je zaměřena na budoucnost, trendy a vývoj v opláštění budov a je určena pro projektanty, architekty, výrobce i zpracovatele systémů a širokou odbornou veřejnost.
Cílem letošní konference je přinést účastníkům ucelený pohled na stavebnictví v budoucnu, především pak na opláštění budov. Společným jmenovatelem se pro technická řešení LOP a jejích inovací stává energie. Ta energie, jejíž úspory a stále efektivnější využívání v rámci životního cyklu budovy a přírody je základní podmínkou zachování světa i pro budoucí generace. V tomto směru hrají Lehké obvodové pláště významnou roli.
S pokračujícím trendem, kdy úspora energií bude zákonnou povinností (EPBDII), jsou na místě otázky využití LOP technologiemi z oblasti obnovitelných zdrojů. Ve světle všech těchto technicko-ekonomických a normativních aspektů je nezbytné se na projektovanou budovu dívat sjednocujícím pohledem komplexního energetického řešení. Při návrhu nových budov bude hledání souladu mezi energetikem a architektem tvořit páteř celé projekční činnosti.
Mezinárodní charakter letošní konference je podtržen třemi přednáškami z řad odborníků z Evropy. Jedním z nich je i Dipl. Ing. Roland Fischer, zástupce IFT Rosenheim, jedné z předních evropských společností zabývajících se zkušebnictvím a vývojem. Problematika opláštění budov v souvislosti s trendem „úsporných budov“ je diskutována v celém mezinárodním trhu a dříve nebo později se plně projeví i v českém stavebnictví.
 
Pohled na celou problematiku jednoho z předních českých architektů prof. Ing. arch. Zdeňka Zavřela, děkana Fakulty architektury ČVUT a hlavního hosta celé konference, bude představovat zajímavé zamyšlení nad naším oborem.
Organizátoři se zaměřili jednak na vývojové trendy a směry, jednak také na konkrétní příklady z praxe.
 
29. 3. 2012 od 9.00 hod., Clarion Congress Hotel, Praha 9, www.cklop.cz
 
Program konference:
Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Katedra konstrukcí pozemních staveb, Stavební fakulta ČVUT:
Stavebně – energetické koncepce budov jako východisko
 
Dipl. Ing. Roland Fischer, IFT Rosenheim:
Energie roku 2020 – příležitosti pro průmysl
 
Prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, děkan Fakulty architektury ČVUT:
Kůže architektonické myšlenky
 
Dr. Winfried Heusler, Schüco International KG:
Nová generace opláštění budov
 
Jean-Marc Moulin, Sapa Building Systém, s. r. o.:
Jak specifické jsou projekty na různých kontinentech?
 
Ing. Vladimír Horák, IQ Service, spol. s r. o.:
Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí
 
Ing. Pavel Wondrák, AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group:
Vývoj povlaků pro stavební aplikace
 
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT, s. r. o.:
Termografie a měření průvzdušnosti a příklady z praxe
 
Příspěvky jednotlivých členů ČKLOP:
Problémy z praxe
 
tisková zpráva