Konference, semináře

4. ročník Akademie zateplování proběhne na přelomu ledna a února 2014

Čtvrtý ročník Akademie zateplování 2014 pořádané firmou Knauf Insulation se bude konat v Ostravě, Brně a Praze na přelomu ledna a února 2014. Je opět určena architektům, projektantům, realizačním firmám a všem zájemcům, kteří se chtějí dozvědět, jak správně navrhovat zateplení podle aktuálních a chystaných norem. 
 
Dále získají účastníci informace o novinkách a zkušenostech z realizovaných projektů. Akademie proběhne pod odbornou garancí doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc., z ČVUT Praha a je hodnocena v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Účast je tradičně bezplatná.
Program Akademie zateplování je sestaven tak, aby vyhovoval novým zájemcům i absolventům předchozích ročníků. Úvod Akademie zateplování 2014 se bude zabývat novou legislativou a dalšími novinkami v oblasti izolací a zateplování. Na úvod navážou přednášky věnované vadám a poruchám zateplovacích systémů, navrhování a provádění jak ETICS, tak i provětrávaných fasád, akustice konstrukcí a zateplování šikmých střech shora a nadkrokevním systémům. Poslední část Akademie se zaměří na zkušenosti s dotačními tituly, jako je Nová zelená úsporám 2013, a nové trendy v zateplování a izolacích.
„Před čtvrtým ročníkem snad lze jen dodat, že se nám skutečně podařilo vybudovat fungující platformu pro sdílení informací na poli zateplování a izolací a že o tyto informace je skutečně zájem,“ říká o Akademii zateplování Romana Janošová, marketingová manažerka firmy Knauf Insulation.
 
Termíny Akademie zateplování
● Ostrava, 30. 1. 2014
● Brno, 4. 2. 2014
● Praha 6. 2. 2014
 
Přednášející
Odborným garantem Akademie je doc. Ing. František Kulhánek, CSc., mezi přednášejícími pak jsou specialisté firem Knauf Insulation a Knauf Praha, odborník na zateplení Ing. Jan Ficenec, Ph.D., z firmy TERMO + holding, a. s., energetický auditor Ing. Jan Škráček nebo specialista na zateplovací systémy Ing. Vladimír Vymětalík ze společnosti VISCO.
Kompletní program Akademie a registrační formulář najdete na www.akademiezateplovani.cz.
tisková zpráva