Knihy

V rekonstrukcích rodinných domů jsou Češi na špičce, říkají autoři knihy 66 DOMŮ 4 / rekonstrukce

Foto knihy – Jiří Ryszawy ČVUT

Vychází v pořadí čtvrtá kniha edice 99 DOMŮ. Po nových stavbách v předchozích dílech se tento svazek věnuje výhradně rekonstrukcím rodinných domů, které v posledních dvaceti letech podstoupily pozoruhodnou proměnu.

Autory knihy jsou vysokoškolští pedagogové z Fakulty architektury ČVUT v Praze Ján Stempel, Jan Jakub Tesař a novinář a spisovatel Petr Volf. Kniha, vůbec první svého druhu, zahrnuje revitalizace, konverze, dostavby a přístavby českých architektek a architektů. Každý příklad může sloužit jako inspirace pro budoucí stavebníky, ale také jako důkaz, že práce s odkazem minulosti může být nesmírně plodná.

Stempel & Tesař architekti, foto Filip Šlapal

„Každý starý dům je pro architekta a konstruktéra výzva. Jako by jim skutečnost, že nezačínají na nule – rozvíjejí přece to, co už stojí –, dodávala sílu a odvahu, aby byli co nejkreativnější a také nejdůslednější,“ vysvětluje Petr Volf. Staré se potkává s novým, zachraňuje se to, co se zdálo neopravitelné. Kniha 66 DOMŮ 4 / Rekonstrukce představuje špičková díla, jež snesou nejvyšší hodnocení i v mezinárodním úhlu pohledu. „Právě rekonstrukce jsou oblastí, ve které česká architektura dosahuje evropské kvality,“ je přesvědčen Petr Volf. 

Záběr publikovaných staveb je nesmírně široký, nejstarší pocházejí z osmnáctého století, nejmladší byly postaveny na konci 20. století. Měšťanské a funkcionalistické vily, řadovky, venkovské stodoly, industriální stavby, skladiště, provozovny, mlýny, venkovské chalupy, statky, roubenky. Některé úpravy jsou patrné na první pohled, jiné splývají s původním vzhledem.

Číslo 66 není překlep. Zmenšením výběru vznikl prostor pro prezentaci jednotlivých staveb. U každého domu je krátká anotace, fotografie stavu před rekonstrukcí a po ní. Půdorysy a řezy jsou u všech projektů ve hodném měřítku 1 : 333, což usnadňuje porovnávání a analýzu. 

Jan Šépka, foto Aleš Jungmann

Jakkoliv je práce s odkazem minulosti tvůrčí, krásná a podnětná, je především nesmírně náročná a každý se na ni nehodí. U rekonstrukcí musí architekt upozadit své ego a naopak ve zvýšené míře zapojit citlivost a empatii, protože bez nich nelze vést smysluplný dialog s předchůdci, kteří prvotní stavbu vymysleli. Než sáhne k rozhodujícímu, na dlouhou dobu nevratnému řešení, je dobré se alespoň na chvíli zamyslet a nespoléhat na první dojem. 

Čím kvalitněji se staví a častěji používají poctivé materiály, čím více je návrh oproštěný od krátkodobých módních trendů, tím jsou větší předpoklady, že dům bude takzvaně dobře stárnout a prodlužování jeho životnosti bude radostným počínáním.

66 DOMŮ 4 / Rekonstrukce poskytuje opět cenný zdroj inspirace pro architekty, stavebníky a milovníky architektury. Kniha je nyní k dispozici ve všech knihkupectvích a online prodejnách.

66 DOMŮ 4 / Rekonstrukce
Autoři: Ján Stempel, Jan Jakub Tesař, Petr Volf
Nakladatel: Karel Kerlický Kant, Praha 2023
Počet stran: 432
ISBN: 978-80-7437-410-4