Knihy

Úsměvy v mechanice

Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., FEng., (*1928) působil jak v akademickém prostředí Vysoké školy inženýrského stavitelství (později Fakulty inženýrského stavitelství) a Vysoké školy železniční, tak v projekční praxi (Státní ústav pro dopravní projektování) a výzkumu (TZÚS, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).

Úsměvy v mechaniceProf. Ing. Miroš Pirner, DrSc., FEng., (*1928) působil jak v akademickém prostředí Vysoké školy inženýrského stavitelství (později Fakulty inženýrského stavitelství) a Vysoké školy železniční, tak v projekční praxi (Státní ústav pro dopravní projektování) a výzkumu (TZÚS, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR). Je zakládajícím členem Inženýrské akademie ČR. Je autorem více než 300 odborných publikací věnovaných zejména aerodynamice stavebních konstrukcí a poruchám stavebních konstrukcí vlivem dynamické odezvy. Jeho vzpomínková knížka, kterou vydalo Informační centrum ČKAIT, je ale zcela jiného rázu. Zachycuje různé osobnosti z oboru mechaniky z neformální stránky, hlavně prostřednictvím drobných příhod a komických situací. 

Vzpomínání je rozděleno do kapitol podle škol a institucí, kde se autor pohyboval, a osobnosti, o nichž se píše, mají své vlastní podkapitoly obsahující i jejich medailonky.

Knížka místy působí svým stylem a „třeskutostí“ historek poněkud starosvětsky, ale zároveň nepropadá sentimentu a nostalgii a nebojí se výsměchu nebo otevřeného odsouzení těch, kteří se chovali nečestně. Nejedná se o pouhý sled „veselých historek z natáčení“, ale svým způsobem i o vykreslení doby a atmosféry panující ve společnosti a zachycuje přitom dlouhé období od konce čtyřicátých let až do současnosti. 

PIRNER, Miroš. Úsměvy v mechanice.
Praha: IC ČKAIT, 2014, 120 stran, 250 Kč.