Knihy

Stavební příručka

Publikace z nakladatelství Grada si klade za cíl podat základní stručný souhrn často potřebných informací a technických požadavků z oboru výstavby budov.
Nechce zabíhat do detailů, jde o celkový přehled. Autoři při jejím sestavování vycházeli ze svých vlastních praktických zkušeností a snažili se jednotlivá témata zpracovávat tak, aby byla ucelená. Odkazy na podrobné informace a zdroje informací jsou uvedeny u každé kapitoly.
Kniha je rozdělena do šesti základních kapitol, sedmou kapitolou jsou přílohy. V úvodu se autoři věnují architektonickému pohledu ve spojení se stavitelstvím a typologii prostor. Druhá kapitola nazvaná Stavitelství rozebírá jednotlivé součásti objektů a postup stavby od plánování přes zakládání stavby po prvky konstrukcí (schodiště, střechy, výplně otvorů…). Další části knihy se zabývají stavebními materiály a TZB, následují kapitoly o stavební fyzice a stavebně-technických požadavcích na stavby.
 
Remeš, Josef – Utíkalová, Ivana – Kacálek, Petr – Kalousek, Lubor – Petříček, Tomáš: Stavební příručka.
Grada Publishing, a. s., Praha 2012, 192 strany, 249 Kč.
mi