Knihy

Publikace Otvory v panelových domech

Informační centrum ČKAIT vydalo příručku zaměřenou na konstrukce panelových domů. Její úvodní část, jejímž autorem je Jiří Witzany, popisuje konstrukce panelových objektů a zahrnuje i podrobnou charakteristiku jejich variant, které na území ČR vznikaly. Podrobně rozebírá jak soustavy panelových budov, tak i jednotlivé jejich prvky, spoje a styky. Závěr tohoto oddílu se zabývá průzkumem vad a poruch panelových budov v souvislosti s dodatečným zřizováním otvorů.

Otvory v panelových domechInformační centrum ČKAIT vydalo příručku zaměřenou na konstrukce panelových domů. Její úvodní část, jejímž autorem je Jiří Witzany, popisuje konstrukce panelových objektů a zahrnuje i podrobnou charakteristiku jejich variant, které na území ČR vznikaly. Podrobně rozebírá jak soustavy panelových budov, tak i jednotlivé jejich prvky, spoje a styky. Závěr tohoto oddílu se zabývá průzkumem vad a poruch panelových budov v souvislosti s dodatečným zřizováním otvorů. Těmto úpravám je věnována druhá kapitola, která nejprve hodnotí vhodnost výpočtových modelů pro posouzení vlivu zásahu do konstrukce a poté uvádí doporučení pro provádění dodatečných otvorů do nosných stěn.

Autorem další kapitoly je Jaromír Vrba a zaměřuje se hlavně na souvislosti chování panelů, spojů a styků a dále na praktické zkušenosti z pohledu projektanta. Kromě zásad a doporučení jsou uvedeny i konkrétní příklady řešení dodatečně vytvořených otvorů.

Závěrečná stručná kapitola se věnuje návrhům a provádění menších otvorů do 1000 mm.

Vzhledem k faktu, že v panelových objektech žije velká část populace a konstrukce v současnosti dosluhují a procházejí renovacemi, je téma příručky velmi aktuální.

WITZANY, Jiří, Jaromír Vrba, Václav Honzík. Otvory v panelových domech.
Praha: IC ČKAIT, 2014, 132 strany, 240 Kč.