Knihy

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

Revitalizace panelových sídlišť je stále aktuálním tématem. Kniha, kterou vydává společnost EkoWATT, shrnuje aktuální poznatky v tomto oboru a závěry výzkumného projektu zadaného Ministerstvem životního prostředí ČR Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu.

Potenciál úspor v panelových domech je až nečekaně velký a zahrnuje jak stavebně-technické úpravy, tak provozní úspory. Přitom úspory nákladů, moderní bydlení a nadstandardní kvality vnitřního prostředí se navzájem nevylučují.
Kniha je rozdělena do přehledných kapitol s jednotnou strukturou, což usnadňuje orientaci. Po obecném úvodu vždy následuje popis konkrétních úsporných opatření, která jsou poté vyhodnocena z hlediska úspor energií a ekonomické efektivity. Kapitoly jsou zpracovány jako samostatné celky.
Na konci každé z nich jsou odkazy na související témata. Kniha má encyklopedickou strukturu a není nutné bezpodmínečně postupovat od první kapitoly k poslední. Důležité principy jsou zmíněny opakovaně.
Na závěr jsou zařazeny oddíly Nebojme se rekonstrukce, případová studie a rozšířený všeobecný přehled stavebně-fyzikálních faktorů a veličin, které se u budov berou v potaz.
Publikace je určena především bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i stavebním odborníkům a studentům.
 
Beranovský, Jiří – Srdečný, Karel – Vogel, Petr a kol.: Pasivní panelák? A to myslíte vážně? EkoWATT, Praha 2012, 136 stran, 279 Kč.