Knihy

Kniha Technologie stavby vozovek

Informační centrum ČKAIT vydalo soubornou publikaci zaměřenou na konstrukce vozovek. Podobné dílo bylo vydáno naposledy v roce 1972. Současné trendy kromě kvality povrchu a trvanlivosti zohledňují také ekologické aspekty a recyklaci materiálu, což jsou mnohdy požadavky protichůdné.

Technologie stavby vozovekInformační centrum ČKAIT vydalo soubornou publikaci zaměřenou na konstrukce vozovek. Podobné dílo bylo vydáno naposledy v roce 1972. Současné trendy kromě kvality povrchu a trvanlivosti zohledňují také ekologické aspekty a recyklaci materiálu, což jsou mnohdy požadavky protichůdné. Zároveň se začínají objevovat hi-tech technologie, např. vozovky, které budou generovat elektrickou energii. Vydání knihy se navíc strefuje do období, kdy se začíná blýskat na lepší časy ohledně veřejných investic do infrastruktury.

Publikace se zabývá všemi fázemi životního cyklu vozovky od průzkumu a projektové přípravy přes volbu materiálů a technologií, výstavbu, údržbu po recyklaci, a to hlavně s ohledem na postupy uplatnění druhotných materiálů na stejném místě bez nutnosti dopravovat velké objemy. Autorům nejde jen o popis současných technických předpisů, ale hlavně o vysvětlení principů a zkušeností, na jejichž základě se tyto předpisy tvoří. To by mělo vést k pochopení souvislostí a důvodů, proč kterou technologii použít. 

Kniha dobře poslouží i jako učebnice pro daný obor.

ZAJÍČEK, Jan a kol. Technologie stavby vozovek.
IC ČKAIT. Praha: 2014, 394 strany, 480 Kč.