Knihy

Kniha Rekonstrukce rodinného domu

Nakladatelství Grada připravilo příručku určenou laikům, kteří se chystají rekonstruovat rodinný dům. Kniha je rozdělena na deset kapitol a dohromady obsahuje 100 tipů pro úspěšné zvládnutí rekonstrukce. Jde o populární formou zpracovaného průvodce celým procesem.

Rekonstrukce rodinného domuNakladatelství Grada připravilo příručku určenou laikům, kteří se chystají rekonstruovat rodinný dům. Kniha je rozdělena na deset kapitol a dohromady obsahuje 100 tipů pro úspěšné zvládnutí rekonstrukce. Jde o populární formou zpracovaného průvodce celým procesem. 

Knihu otevírá základní úvaha zda a jak má smysl dům rekonstruovat (a jestli nestojí za to ho radši zbořit). Následuje popis a posouzení částí stavby, kterých se bude rekonstrukce týkat, a přehled poruch, které se mohou ve stavbě vyskytovat. Čtvrtá kapitola se zabývá formalitami, provázejícími stavbu, následuje vysvětlení rolí projektanta, architekta a stavebních firem.

Další kapitola rozebírá dispoziční řešení místností, umístění vybavení a zařízení. Velmi podstatnou součástí přestaveb bývá rekonstrukce topné soustavy – o té se hovoří v kapitole 7 – a následuje téma úspor energií, zateplení, využití rekuperace až po přestavbu objektu na úroveň pasivního domu. Devátá kapitola se zabývá novými konstrukcemi, dostavbami a přístavbami. naleznete v ní informace o současných stavebních materiálech, ale i o po-dlahových konstrukcích či oknech. Závěrečná kapitola se věnuje rozvodům elektřiny a vody, kanalizacím, a také například zabezpečovacím systémům.

PERLÍK, Martin. Rekonstrukce rodinného domu.
Praha: Grada Publishing, a. s., 2015, 280 stran, 399 Kč.