Knihy

Isover vydal sborník Katalogů tepelných vazeb I–III

Divize Isover společnosti Saint-Gobain Construction Products vydala souhrnný sborník již tří vydaných jednotlivých Katalogů tepelných vazeb. Sborník obsahuje celkem 126 konstrukčních detailů pro vnější stěny, střešní konstrukce a spodní stavbu. Všechny detaily jsou ve třech odlišných nosných systémech – keramické zdivo, zdivo z vápenopískových cihel a dřevostavba. Vždy jsou uvedeny tři tloušťky použité tepelné izolace vyhovující normové hodnotě součinitele prostupu tepla požadované, doporučené a doporučené pro pasivní domy a k tomu několik materiálových provedení.

Sborník Katalogů tepelných vazeb I–IIIPublikace umožňuje projektantům navrhovat stavby s optimalizovanými tepelnými vazbami. Zároveň získají i přesná čísla charakterizující jednotlivé tepelné vazby, jako jsou povrchová teplota, resp. faktor povrchové teploty, a lineární činitel prostupu tepla.

Stávající stav projektování klade důraz na energetickou náročnost budov, je potřeba zajistit komplexní řešení všech součástí výstavby tak, aby byly dodrženy co nejnižší nároky na dodávanou energii. Základem je kvalitní obálka budovy řešená s ohledem na požadavky na konstrukci ze všech pohledů. K tlaku na řešení přispívá i vyhláška o energetické náročnosti budov a zájem veřejnosti o výstavbu pasivních domů. K usnadnění projektování i pro možnost podrobných tepelnětechnických výpočtů s uvažováním liniových tepelných vazeb byly postupně uvedeny tři díly Katalogu tepelných vazeb, jejichž souhrnný sborník právě vychází.

Souhrnný sborník Katalog tepelných vazeb I–III můžete získat zdarma, pokud napíšete na info@isover.cz. V elektronické verzi jsou jednotlivé části sborníku ke stažení na www.isover.cz v sekci Ke stažení. Všechny tři díly sborníku jsou k nahlédnutí i v krajských vědeckých knihovnách.

tisková zpráva