Knihy

Isover vydal publikaci Vegetační střechy

Isover vydal zcela novou publikaci Vegetační střechy, která pomůže s rozhodnutím při výběru vhodného řešení zelené střechy s minerální vlnou. Kromě tradičních skladeb plochých střech jsou zde řešeny i zelené střechy šikmé, střešní jezírka nebo střechy s relaxační zónou. Publikace je určena nejenom projektantům, architektům a zahradníkům, ale i široké veřejnosti. 

Publikace Vegetační střechyVegetační střechy vracejí zeleň do měst, mají pozitivní psychologické účinky na jejich obyvatele a poskytují prostor pro relaxaci. Kromě pozitivních sociálních a ekologických aspektů zvyšují i atraktivitu bydlení. Současně zlepšují mikroklima uvnitř budovy tím, že snižují tepelné výkyvy obytných prostor těsně pod střechou v letních i zimních měsících. Zlepšují hospodaření s dešťovou vodou – redukují objem vody odtékající do městské kanalizace až o 50 %. Vegetační souvrství střechy dokáže také pohlcovat hluk z venkovního prostředí. Do dotačního programu Nová Zelená úsporám byla nově zařazena podpora výstavby zelených střech, a to částkou ve výši až 500 Kč/m² půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Publikace Vegetační střechy nabízí několik variant řešení ozeleněných střech, a to například úspornou střechu pro nízkou extenzivní vegetaci; střešní louku, která umožňuje osázet střechu i zajímavější zelení nebo střešní zahradu s neomezeným výběrem rostlin od trvalek po keře a stromy. Poradí s vybudováním střešního zahradního jezírka či realizací šikmé vegetační střechy. Opravdovou relaxační zónou pak může být grill střecha, která spojuje výhody intenzivní střešní zahrady a terasy. Publikace obsahuje také orientační seznam vhodných rostlin pro střešní zahrady.

Publikace Vegetační střechy k dostání zdarma, napsat si o ni můžete na info@isover.cz. V elektronické verzi pak ke stažení zde.

tisková zpráva