Knihy

AutoCAD 2014

AutoCAD je jedním z nejčastěji používaných programů pro zpracování technické dokumentace ve 2D i 3D. Učebnice vydaná nakladatelstvím Computer Press, resp. Albatros Media, provede obsluhou programu AutoCAD 2014, který je dostupný školám prostřednictvím akcí pořádaných firmou Autodesk v rámci projektu Autodesk Academia.

AutoCAD 2014AutoCAD je jedním z nejčastěji používaných programů pro zpracování technické dokumentace ve 2D i 3D. Učebnice vydaná nakladatelstvím Computer Press, resp. Albatros Media, provede obsluhou programu AutoCAD 2014, který je dostupný školám prostřednictvím akcí pořádaných firmou Autodesk v rámci projektu Autodesk Academia. Metodika a postupy vycházejí z titulů věnovaných práci se staršími verzemi softwaru a zachovává celkovou koncepci známou pedagogům, kteří se výuce použití AutoCADU věnují. Autoři také vzali v potaz konkrétní zkušenosti získané při spolupráci s VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Učebnice upozorňuje na složité fáze výuky, ale měla by poskytnout i dostatek látky pro samostudium.

Záměrem je, aby uživatelé software využívali jako nástroj pro realizaci své tvůrčí činnosti, který umožní převést jejich kreativitu do podoby reálného produktu. Doplňující informace jsou pak k dispozici na webech www.Design-Tech.cz, www.DesignEdu.cz a www.AutodeskClub.cz.

FOŘT, Petr, Jaroslav KLETEČKA. 
AUTOCAD 2014 – Učebnice. 
Brno: Computer Press ve společnosti Albatros Media, a. s., 2014, 400 stran, 299 Kč.