Aktuality

Knihovna CAD a BIM bloků pro české projektanty

Jedna z nejrozsáhlejších knihoven CAD bloků, symbolů a 3D modelů na internetu se nachází na českém web serveru. Tato CAD knihovna je přístupná na portálu CAD Fórum, provozovaném společností CAD Studio.
Sekce CAD Bloky na adrese www.cadforum.cz/catalog/ obsahuje přes 6700 bloků kategorizovaných do 116 kategorií. Katalog obsahuje bloky z oblasti architektury a stavebnictví (postavy, zařizovací předměty, detaily, vozidla, rostliny, nábytek, výkresové prvky…), strojírenství (spojovací prvky, motory, převody), dopravních staveb (dopravní značky, konstrukce silnic), mapování (mapové symboly, mapy), elektro (konektory, součástky, kabely…) a TZB (potrubí, ventily, topení…). Díky funkcím vyhledávání a automaticky generovaným náhledům lze snadno najít většinou hned několik variant požadovaného bloku a stáhnout si jej pro vlastní použití. Orientaci napomáhá i možnost připomínkování a hodnocení bloků jednotlivými uživateli. Využít lze i technologii i-Drop pro přímé přetažení myší z web knihovny do CAD aplikace.
Bloky mohou do této knihovny jednoduše nahrávat sami uživatelé. Vedle přístupu ke zdroji užitečných materiálů pro svou projekční praxi se tak mohou s ostatními podělit i o vlastnoručně vytvořené bloky, dynamické bloky a 3D modely. Nejaktivnější uživatelé mají na kontě i stovky uploadovaných bloků. Knihovna CAD Fórum podporuje všechny hlavní formáty CAD a BIM aplikací Autodesk – tedy bloky ve formátu DWG (AutoCAD), RFA rodiny pro Revit, součásti Inventoru ve formátu IPT a publikační soubory DWF.
Knihovna CAD bloků je uživatelům produktů Autodesk z řad profesionálů i studentů k dispozici zdarma. O popularitě knihovny bloků na CADforum.cz svědčí přes 6 000 000 downloadů a statisíce návštěvníků z celého světa.
Převzato ze stránek www.autodeskclub.cz