Aktuality, Legislativa

Dotační program Nová zelená úsporám Light zdvojnásobil prostředky, žadatelům je průměrně 72 let

Velký zájem vyvolal hned začátkem letošního roku program Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light). Seniorům a domácnostem s nižšími příjmy umožňuje rychle zlepšit energetickou bilanci vlastnického bydlení. Už za první dva týdny od 9. ledna, kdy byl spuštěn příjem žádostí, byly vyčerpány dvě třetiny finančních prostředků, kterými program disponuje.

Ministr životního prostředí Marian Jurečka proto oznámil zdvojnásobení alokace na 3 miliardy korun. Státní fond životního prostředí ČR už proplácí první schválené žádosti. O dotaci nejčastěji žádají majitelé nemovitostí z řad seniorů. Průměrný věk žadatelů se pohybuje kolem 72 let, výjimkou nejsou ale ani starší ročníky, rekord zatím drží 96letá žadatelka.

„Zájem o NZÚ Light ukazuje, že program podpory rychlého zateplení byl nastaven správně a oslovuje přesně ty domácnosti, pro které je určen. Počet žadatelů je tak velký, že v prvních dvou týdnech byla vyčerpána už miliarda z alokovaných prostředků,“ informoval ministr.

„Vnímáme narůstající zájem o podporu opatření, dlouhodobě snižujících spotřebu energií, a proto navyšujeme alokaci na tři miliardy korun. Naším cílem je, aby se dotační program pro nízkopříjmové skupiny obyvatel stal stálou součástí nabídky Státního fondu životního prostředí ČR a jeho financování bylo kontinuálně doplňováno. Chceme, aby každý oprávněný zájemce, který bude chtít zateplit své obydlí, měl možnost dotaci získat,“ neskrývá optimismus Jurečka.

NZÚ Light podporuje rychlé renovace domů s cílem snížit náklady na vytápění i těm, kteří nedisponují dostatečnými finančními prostředky. Úsporná opatření je možné realizovat i svépomocí a k žádosti není nutné dokládat žádná energetická hodnocení ani projektovou dokumentaci. Dotace je vyplácena zálohově a může pokrýt až 100 % vynaložených nákladů.

Dotace směřují k vlastníkům nebo spoluvlastníkům rodinných domů, ve kterých jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022, ale při splnění stejné podmínky „časového testu“ také k vlastníkům nebo spoluvlastníkům trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci.

Za 150 tisíc korun z dotací můžete pořídit například nové vchodové dveře a 11 oken

Jaké podmínky musíte splnit

Podmínkou je, aby žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírali ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.
Na realizaci úsporných opatření je možné získat až 150 000 korun. Financovat lze zateplení fasády, podlahy, stropu a střechy, výměnu oken a vchodových dveří.

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují zástupci Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS.

Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotace se vyplácejí i zpětně na realizace uskutečněné od 12. září 2022.

Po dokončení prací je pak třeba předložit ještě Zprávu o provedených opatřeních a fotografie realizovaných opatření. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny v sekci Dokumenty na webu programu. Zprávu o realizovaných opatřeních vám zdarma potvrdí zástupce Místní akční skupiny nebo EKIS a m-EKIS.

Co pokryje dotace

Co se vlastně dá z dotačních prostředků v tomto poměrně velkorysém objemu pořídit? „Čerpat lze 18 000 Kč na jedny vchodové dveře a u oken 12 000 Kč na jedno okno. Celkem je tedy možné dotaci využít na nákup jedněch vchodových dveří a až 11 oken,“ vyjmenovává Roman Kubálek, obchodní ředitel značky VEKRA.

Pravidla NZÚ Light navíc umožňují do dotace zahrnout také všechny práce související s provedeným opatřením, pokud jsou řešeny dodavatelsky a dají se doložit fakturami. „To, kolik oken lze za tuto dotaci reálně koupit, se ovšem může dům od domu lišit. Cenu oken totiž ovlivňují jejich parametry, velikost, materiál a podobně. Proto doporučuji nechat si včas zpracovat cenovou nabídku,“ doplňuje Kubálek.

Správné zeteplení

„Naší prioritou je, aby stát chytře investoval do dlouhodobých opatření, která trvale sníží energetickou náročnost rodinných domů a tím i celkové náklady domácností na energie. Jen za prosinec 2022 jsme přiznali a vyplatili příspěvky na bydlení v celkové výši přesahující jednu miliardu korun. Od Nové zelené úsporám Light si proto slibujeme, že se po realizaci opatření ze strany žadatelů posléze výrazně sníží náklady státu na příspěvek na bydlení, které vloni činily celkem 8,56 miliardy,“ shrnuje Marian Jurečka.

Redakce