Aktuality

Data o infrastruktuře by se měla sjednotit v jedné digitální technické mapě

Data o veškeré technické infrastruktuře by se měla sjednotit v digitální technické mapě, návrh skupiny poslanců podpoří ve Sněmovně vláda. O kladném stanovisku k novele zákona o zeměměřictví novináře informoval tiskový odbor Strakovy akademie. Novela má zrychlit stavební řízení, podepsalo ji osm desítek poslanců ze všech sněmovních klubů. Podíleli se na ní i odborníci z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Ministerstva pro místní rozvoj, jednotlivých krajů a také správci sítí. Digitální technická mapa by měla obsahovat aktualizovaná data o pozemních komunikacích, železničních tratích, elektrických vedeních, vodovodech, plynovodech, kanalizacích nebo datových sítích. Shrne informace o tom, jaké sítě v konkrétním místě vedou a kdo je jejich správcem. Pomoc by mimo jiné měla městům v plánování oprav.

Předkladatelé v důvodové zprávě píšou, že digitální technické mapy, které by byly pořizovány a spravovány na závazném jednotném standardu pro území celé ČR, právní řád dosud neupravuje. Právní řád obsahuje pouze právní úpravu technických map v zákoně o zeměměřictví a stavebním zákoně.

V připomínkovém řízení vyslovilo s novelou nesouhlas Ministerstvo vnitra, které odhadlo náklady na vybudování systému na řádově stovky miliónů korun. Nelze podle něj počítat s tím, že se tyto náklady podaří zaplatit z evropských fondů, jak předpokládají navrhovatelé. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) většinu z nákladů pokryjí dotace, část nicméně zahrne do plánovaného rozpočtu. K rozhodnutí podpořit návrh ji podle jejích slov přivedlo „plédování“ ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO). „Podporovala tento návrh, z pohledu celé koncepce je podle ní velmi vhodný,“ řekla Schillerová novinářům.

Podle iniciátora novely Martina Kupky (ODS) je mapa podstatnou podmínkou pro zjednodušení a urychlení a snížení administrativní náročnosti činností stavebního řízení. Nástroj by měl fungovat od roku 2023, uvedl v tiskové zprávě. Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci.

zpráva ČTK