Aktuality

České a slovenské stavby století – projekt k oslavám 100. výročí vzniku republiky

Projekt České a slovenské stavby století si klade za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Vhodným způsobem tak doplňuje oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti.

V Československu, poté i v České a Slovenské republice bylo postaveno mnoho významných a pro další vývoj společnosti důležitých staveb, ze kterých bylo odbornou komisí, složenou ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých s rozvojem stavebnictví, vybráno celkem 100 českých a slovenských staveb. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34.
V dubnu 2018 proběhne vyhlášení ankety pro hlasování veřejnosti, která bude ukončena na podzim roku 2018. Při této příležitosti bude vydána publikace a následně se od září 2018 uskuteční napříč ČR a Slovenskem putovní výstavy, které představí jednotlivé nominované stavby.
Organizátory projektu jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR. Projekt je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018.

1. Internetová anketa České a slovenské stavby století
Anketa ke 100. výročí vzniku samostatné republiky určená k výběru „Stavby století“ z nominovaných 100 českých a slovenských staveb. Hlasovat v anketě je možné na webové stránce www.stavbystoleti.cz.
A. Nominace staveb je výsledkem hlasování a výběru partnerů ankety. Před zahájením hlasování bylo nominováno 100 stavebních a architektonických děl. Kritériem pro nominaci byl celospolečenský význam a přínos stavby.
B. Celkový seznam českých i slovenských nominovaných staveb je řazen chronologicky.
C. Způsob hlasování:
– Soupis staveb je pro hlasování přístupný od 25. 4. 2018 do 15. 9. 2018 na www.stavbystoleti.cz (spuštění webu v dubnu 2018).
– Každý hlasující má k dispozici max. 10 hlasů, z nichž každá stavba může dostat 1 až 10 hlasů.

D. Vyhodnocení hlasování:
– Hlasovat lze pro všechny stavby ze soupisu do 15. 9. 2018.
– Výsledky hlasování budou poprvé oznámeny v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu FOR ARCH.

2. Tištěná publikace:
– Termín vydání: září 2018
– Náklad: 2000 ks
– Formát: A4
– Počet stran: 112
– Vazba: V4
– Barva: celobarevné

3. Putovní výstava napříč Českou republikou a Slovenskem
Výstava bude putovat kraji ČR a SR, k vidění bude v areálech technických škol a na významných akcích nejen stavebního oboru od září 2018–2019.

Kromě toho se chystají přednášky a další doprovodné akce.

Projekt k dnešnímu dni finančně podpořily stavební, projektové a realizační firmy: Baumit, spol. s r. o., BIM Partner, CAD studio, a. s., Colas CZ, a. s., Excon, a. s., Helika Plus, s. r. o., , LB Cemix, s. r. o., Metrostav, a. s., PUDIS, a. s, Pragoprojekt, a. s., Renolit, s. r. o., Subterra, a. s., SUDOP Group, a. s., Unistav Construction, a. s., Veletrhy Brno, a. s.

Stavby nominované do ankety České a slovenské stavby století najdete zde.

tisková zpráva