Aktuality

Bohuslav Fuchs a Martin Rajniš oceněni Poctou ČKA

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásí laureáty ocenění Pocta ČKA za roky 2015 a 2016. Učiní tak na nominačním večeru České ceny za architekturu v pražském Divadle Archa ve čtvrtek 31. května 2018. Ocenění Pocta ČKA za rok 2015 udělí in memoriam prof. Bohuslavu Fuchsovi, ocenění Pocta ČKA za rok 2016 prof. Martinu Rajnišovi. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury.

Návrhy na udělení Pocty podává každoročně odborná veřejnost včetně členů i jednotlivých orgánů České komory architektů. Z nominací pak laureáty vybírá odborná porota. V porotě, která navrhla udělení Pocty ČKA za rok 2015 in memoriam profesoru Bohuslavu Fuchsovi, usedla laureátka Pocty za rok 2007 Alena Šrámková, spolu s ní pak architekti Miroslav Cikán, Antonín Novák, Václav Škarda a publicista Jiří Horský. Porota, od které vzešlo ocenění Pocta ČKA za rok 2016 profesoru Martinu Rajnišovi, byla složená z architektů Romana Brychty, Filipa Landy a Jaroslava Zimy, doplnil je teoretik architektury Oldřich Ševčík a novinářka Karolína Vránková. Česká komora architektů uděluje toto ocenění osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury.

Bohuslav FuchsPocta ČKA za rok 2015 – profesor Bohuslav Fuchs
Profesor Bohuslav Fuchs (24. března 1895, Všechovice – 18. září 1972, Brno) byl vynikající architekt evropského významu, jehož tvorba zásadním způsobem ovlivnila nejen brněnskou architekturu a smýšlení českých architektů. Jeho osobnost přesahovala hranice. Z mnoha děl Bohuslava Fuchse lze jmenovat alespoň Zemanovu kavárnu v Brně (1925–1926), hotel Avion v Brně (1927) nebo tři pavilony na Výstavě kultury ČSR v Brně (1928). Během působení na stavebním úřadě města Brna navrhl Bohuslav Fuchs regulační plány několika městských částí a také soutěžní návrh na regulaci historického centra Brna „Tangenta“ (1926–1927, společně s Josefem Peňázem a Františkem Sklenářem). Z Fuchsových urbanistických studií je třeba vyzdvihnout jeho teorii nového zónování. Profesor Bohuslav Fuchs působil v poválečném období jako děkan Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Na konci 50. let 20. století byl však z politických důvodů nucen školu opustit. Bohuslav Fuchs byl příznivcem architektonických soutěží, sám se jich aktivně účastnil jako soutěžící i porotce. Angažoval se v řadě spolků. Působil ve Skupině výtvarných umělců, Spolku výtvarných umělců Mánes a také v redakcích několika časopisů – v architektonické sekci Levé fronty a v Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské.

Návrh na ocenění profesora Bohuslava Fuchse in memoriam podal architekt Jiří Kraus, „aby byl připomenut vynikající architekt a vzácný člověk.“ Pan Jiří Kraus byl v 50. letech 20. století odsouzen komunistickým režimem a pracoval v Jáchymově, kde byl v dolech dokonce zasypán a na čas částečně ochrnul. I když nesměl studovat, profesor Bohuslav Fuchs mu umožnil tajně vystudovat na FAPS VUT v Brně a po zahlazení jeho trestu neváhal verifikovat přítomnost pana Jiřího Krause na škole a ten díky tomu mohl následně v roce 1960 oficiálně ukončit studium. „Porota jednohlasně a s potěšením přivítala iniciativu architekta Jiřího Krause, nominujícího na udělení Pocty ČKA profesora Bohuslava Fuchse in memoriam, za jeho celoživotní dílo a osobní statečnost,“ uvedli porotci ve své zprávě. „Architekt Bohuslav Fuchs patří k těm výjimečným osobnostem, které svojí odvahou, pílí a talentem přispěly ke vzniku moderní architektury a urbanismu dvacátého století. Ve svém všestranném a rozsáhlém díle uplatnil pokroková prostorová a dispoziční řešení, inspirovaná novými konstrukcemi a materiály, a přispěl současně k tvorbě estetických forem, které se staly součástí výtvarné kultury své doby,“ odůvodnili porotci své rozhodnutí. 

Martin RajnišPocta ČKA za rok 2016 – profesor Martin Rajniš
Profesor Martin Rajniš (*16. května 1944, Praha) je český architekt a urbanista, který dosahuje respektu a realizací na mezinárodní scéně. Je spoluzakladatel České komory architektů. Z množství jeho děl lze zmínit Obchodní dům Máj v Praze (spolu s Johnem Eislerem a Miroslavem Masákem, 1975), Českou poštovnu Anežka na Sněžce (H.R.A. Hoffman Rajniš Architekti, 2007) nebo vzducholoď Guliver na budově centra současného umění DOX v Praze (spolu s Davidem Kubíkem a Leošem Válkou, 2016). Podstatou jeho staveb je experiment a vztah architektury k přírodě a lidské společnosti. Profesor Martin Rajniš byl také vysokoškolský pedagog. V letech 1990 až 1997 působil jako profesor architektury na VŠUP v Praze. V akademických rocích 2001/2002 a 2006/2007 vedl ateliér architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Ocenění profesora Martina Rajniše navrhl architekt Martin Kloda. Porota jej ocenila za celoživotní dílo a pedagogickou činnost. Rajniš je podle ní architekt „měkkého adaptabilního projektování“. Porotci konstatovali, že „Martin Rajniš bere svět vážně a prožívá jeho rizika a dokáže je i sugestivně zachytit“. Architektura je podle porotců pro Martina Rajniše „všemocná“: „Není nic jinýho, co nás provází tak důsledně, tak nenápadně a přitom tak silně,” citují porotci oceněného. Jeho dílo popsali následovně: „Martin Rajniš je ve vztahu jak k dominujícímu mainstreamu, tak i alternativním směrům radikální. Jeho architektura je prostá, přirozeně prostá, ale: žádný redukcionistický, manýristický minimalismus. Do adjektiva ‚prostá‘ se koncentruje Rajnišova odpověď svazující architekturu s pobytem člověka na Zemi – minimálně v tom smyslu, že je to architektura odpovědnosti (toho typu odpovědnosti, který se z velkoprodukujících architektonických ateliérů vytratil), architektura, která ‚vibruje mezi abstrakcí a konkrétností‘ a nepřerůstá v technologií zařizovanou architektonickou metaforu. Je to architektura, která se stává v naší době nasycené nejistotami manifestací živé zkušenosti s prostorem, přímočarého vztahu s vizuálním a taktilním prožíváním světa.“ 

Přehled laureátů Pocty ČKA
2016 – Martin Rajniš
2015 – Bohuslav Fuchs (in memoriam)
2014 – Věra Machoninová
2013 – Rostislav Švácha
2012 – David Kopecký (in memoriam)
2011 – Karel Prager (in memoriam)
2010 – Viktor Rudiš
2009 – Emil Přikryl
2008 – Miroslav Baše (in memoriam)
2007 – Alena Šrámková
2006 – Miroslav Masák
2005 – Karel Hubáček
2004 – Pocta nebyla udělena
2003 – Josef Polášek (in memoriam)
2002 – Josef Havlíček (in memoriam)
2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam)
2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam)

tisková zpráva ČKA