Dřevěné a montované konstrukce, Zajímavá stavba

Timber Praha

V Praze se staví první dřevěné vícepodlažní bytové domy v novodobé historii. Moderní budovy z masivních CLT dřevěných panelů budou součástí rezidenčního komplexu Arcus City v Praze-Řeporyjích. Společnost UBM Development Czechia v letošním září dokončila jejich hrubou stavbu. Kolaudaci UBM plánuje na konec roku 2024.

Timber Praha navrhlo projekční oddělení UBM na základě původního projektu architektonického studia Casua, který byl koncipován jako klasická stavba z betonu. Bytové domy komorního charakteru obsahují 62 bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk a velikosti od 39 m2 do 110 m2. Ke každému bytu bude k dispozici vlastní sklep a parkovací stání v podzemních garážích. Bytové domy v energeticky nejúspornější kategorii A mají řadu ekologických prvků, mezi které patří například žaluzie, geotermální vrty a tepelná čerpadla země/voda sloužící pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. Na zelených střechách budou umístěny fotovoltaické panely pro využití elektrické energie ve společných prostorách včetně osvětlení a provozu výtahu.

Všechny byty budou mít podlahové vytápění, které v létě poslouží též k chlazení. V rámci nejmodernějších technologií bude instalován systém Smart Home umožňující mimo jiné ovládání videotelefonu, regulaci vytápění a chlazení či měření spotřeb energií. V podzemní garáži jsou umístěny nabíjecí stanice pro elektromobily. Projekt aspiruje na zisk ekologické certifikace BREEAM Excellent.

Pro vnitřní nosné mezibytové stěny a stropy nadzemních podlaží etapy Timber Praha byly použity inovativní masivní CLT panely (tzv. Cross Laminated Timber neboli křížem lepené dřevo).

Z CLT panelů se v České republice stavějí rodinné domy. Tato technologie je však natolik pokročilá, že umožňuje stavět vícepodlažní, daleko větší budovy. Objekty postavené touto technologií jsou lehčí než beton, ale přitom si zachovávají velmi dobrou nosnost. Dále vynikají vysokou pevností, stabilitou a dobrou požární odolností. Zároveň eliminují vznik tepelných mostů, výborně regulují vlhkost, jsou difuzně otevřené a od tloušťky stěn 6 cm jsou i vzduchotěsné. V porovnání s betonem vzniká při výrobě a zpracování dřeva méně odpadu a hluku. Současně se eliminuje i ruch na stavbě.

Vnější fasádní stěny jsou z důvodu menší tloušťky v systému TBF (tzv. Two By Four), tj. sloupkové rámové dřevěné konstrukce. Dřevěná nosná konstrukce je ze smrkového dřeva, venkovní obklady fasády z modřínu. Dřevo bude použito rovněž v interiérech, nejen jako pohledové na stropech obytných místností a chodeb, ale také na schodištích. Podzemní podlaží tvoří železobetonová nosná konstrukce. Z betonu jsou ještě podezdívka do 20 cm nad úrovní terénu a také schodišťová ramena. Z požárních důvodů má jeden objekt betonové celé schodiště, včetně výtahové šachty.

Mezi výhody dřevostaveb patří mj. kratší doba výstavby. Nad bytovými domy projektu Timber Praha se třemi a čtyřmi podlažími zavlála glajcha pouhých sedm měsíců od zahájení výstavby. Ke zkrácení doby výstavby přispělo rovněž využití moderní technologie prefabrikace. Společnost ELK roboticky zhotovené díly vyrobené v továrně přivezla hotové na stavbu a smontovala. Tento postup zvolila UBM u dřevěných nosných konstrukcí stěn a stropů, v některých budovách Timber Praha také u koupelen. Prefabrikované koupelny pocházejí ze specializované firmy SANIKA z Itálie. Dodavatelem dřevěných konstrukcí je renomovaná společnost ELK s dlouholetými zkušenostmi a know-how, subdodavatelem pro CLT panely pak firma Pfeifer Group – obě jsou z Rakouska.

Dřevo je obnovitelný a plně recyklovatelný materiál, výstavba z něj je udržitelná a energeticky méně náročná. Navíc přispívá k dekarbonizaci ve stavebnictví, jelikož dokáže pohlcovat emise oxidu uhličitého. V projektu Timber Praha UBM použije 1800 m3 dřeva, které na sebe bude vázat 1800 tun uhlíku. V porovnání s tradiční výstavbou se emise skleníkových plynů sníží o zhruba 60 %.

Timber Praha se staví za použití masivních dřevěných CLT panelů, jež vynikají velkou pevností, únosností a velmi dobrou požární odolností. UBM dbá i na certifikaci dřeva (PEFC, FSC), která zaručuje trvale udržitelné hospodaření. Pro výstavbu se využívají pouze přírůstky a namísto jednoho pokáceného stromu zasadí správce lesa dva až tři nové stromy.

Pro navrhování dřevostaveb v České republice představuje stávající legislativa zásadní roli. Kromě přísných požárních předpisů je nutné zohlednit i normy pro projektování dřevěných konstrukcí, které se nyní již postupně upravují na základě platných evropských a mezinárodních předpisů. Aktuálně v Česku není možné stavět ze dřeva objekty vyšší než čtyři podlaží, tzn. nad 12 m požární výšky. Mateřská společnost UBM Development AG, jež plánuje stát se největším evropským developerem ekologických budov s dřevěnou konstrukcí, přitom například ve Vídni chystá výstavbu 113 m vysoké kancelářské budovy Timber Marina Tower s dřevo-hybridní konstrukcí. Česká UBM se po jejím vzoru angažuje v modernizaci stávajících předpisů za účelem širšího využití dřeva v tuzemském stavebnictví. Podílela se mimo jiné například na založení odborné Platformy pro udržitelné stavebnictví ze dřeva a pravidelně se účastní konferencí na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR apod.

Podle podkladů developera stavby
Foto: UBM Development Czechia

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 6/2023