Články, Zajímavá stavba

Rekonstrukce funkcionalistické vily v Košicích

Nešlo o prostou rekonstrukci. Na řadu přišla dostavba, výstavba výtahu a asi dojde i na zastavění části zahrady. Vzniklo tak nové sídlo firmy i rodinné bydlení. Vila se nachází v historickém centru Košic.

Dům patřil původně židovské rodině, která byla za války odvlečena do koncentračního tábora. Jediný, kdo přežil, byl 10letý chlapec, který v čase transportu nebyl doma a posléze našel opuštěný zapečetěný byt. Před časem tento kluk, dnes starý pán žijící v Izraeli, navštívil dnešního majitele a objasnil mu historii domu.

Výkladní skříň Košic
Původně zde stála funkcionalistická vila, která byla postavena v 30. letech 20. století. Objekt se nachází nedaleko historického centra Košic ve vilové čtvrti, kde svojí stále moderně působící architekturou spoluurčuje její noblesní charakter.

Vila má kompaktní půdorys, který reaguje na nárožní pozici objektuDům patřil původně židovské rodině, která byla za války odvlečena do koncentračního tábora

Vila má kompaktní půdorys, který rea­guje na nárožní pozici objektu. Hlavní uliční fasády mají formální pásová okna s meziokenními pilířky. 

V jižní nárožní části je objekt zvýrazněn obloukovým výběžkem. V severní části dům vertikalizuje kubus domovního schodiště.

Objekt původně obsahoval dvě bytové jednotky. Dnes slouží jako sídla dvou firem. Majitel objektu zadal požadavek na další bytovou jednotku, kde by bydlel se svou rodinou, přičemž ve spodním patře by si ponechal sídlo firmy.

Nástavba byla realizována jako ocelový skelet se železobetonovými stropyZ haly je přístupná kuchyň a terasa, která obepíná celý půdorys bytu po jeho obvodě

Změny byly rozsáhlejší
Původní koncept počítal i se zastavěním části zahrady jednopodlažním pavilonem s obytnou funkcí, který se bude snad realizovat později v další etapě.

„Bytová funkce ve třetím nastavovaném patře si vyžádala umístění výtahu. Jednoduchá horizontální nástavba s vertikálou výtahu v severní části obepíná původní dům a tvoří jakýsi minimalistický rám historickému objektu. Společně obě části tvoří objemově harmonický celek s materiálovým kontrastem v použití skla a hliníkových panelů k původní štukové fasádě,“ vysvětluje Ing. arch. Peter Hudák ze studia 4A architekti.

Na jižním konci je obývací pokoj s panoramatickým francouzským oknem s výhledem na městoZe schodiště vedou vstupní dveře do haly s knihovnou, která je nasvětlena střešním světlíkem

Dispoziční a technické řešení
Na stávající schodišťový trakt je napojena vertikála nového výtahu, který obslouží všechna patra objektu. V nejvyšším poschodí je výstup z výtahu vyústěn přímo do předsíně nové bytové jednotky. Ze schodiště vedou vstupní dveře do haly s knihovnou, která je nasvětlena střešním světlíkem. Tato podélná hala propojuje všechny další části bytu.

Na jejím jižním konci je obývací pokoj s panoramatickým francouzským oknem s výhledem na město. Z haly je přístupná kuchyň a terasa, která obepíná celý půdorys bytu po jeho obvodě. Tři ložnice a dvě koupelny se zázemím pak doplňují dispozici bytu ve funkční celek.

Nástavba byla realizována jako ocelový skelet s železobetonovými stropy.

Technickou zajímavostí bytu je pak chlazení stropů nástavby za pomoci tepelného čerpadla, což spolu s venkovními žaluziemi zabezpečuje příjemné klima i v tak exponovaném jihozápadním nároží na střeše objektu.

kor